*Świętujemy dzisiaj Pojednanie

Orędzie wielkanocne "Urbi et orbi"

1. Victimae paschali laudes immolent christiani.

Chrześcijanie Miasta i Świata! W tej uroczystej godzinie wzywam was i zapraszam - gdziekolwiek się znajdujecie - byście oddali cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu: paschalnej Żertwie Kościoła i świata! Niechaj zjednoczą się w tym kulcie wszystkie wspólnoty Ludu Bożego od wschodu słońca aż do zachodu: wszyscy ludzie dobrej woli niech będą z nami! Oto jest Dzień, który uczynił Pan!
Agnus redemit oves…

2. Oto jest Dzień, w którym rozstrzygnął się odwieczny bój: mors et vita duello conflixere mirando!

Pomiędzy życiem i śmiercią od początku toczy się zmaganie. Toczy się w świecie walka pomiędzy dobrem a złem. Dzisiaj przeważa się szala: Życie jest górą. Dobro jest górą! Chrystus ukrzyżowany wstał z grobu. Przeważył szalę na stronę Życia. Zaszczepił Życie na nowo na glebie ludzkich dusz. Śmierć ma swoje granice. Chrystus otworzył wielką nadzieję: nadzieję Życia poza zasięgiem śmierci. Dux vitae mortuus regnat vivus!

3. Mijają lata, mijają stulecia. Jest rok 1982. Żertwa paschalna trwa nadal jak winny krzew zaszczepiony na glebie ludzkości. W świecie zmagają się nadal dobro i zło. Zmaga się życie i śmierć: zmaga się grzech i łaska.

Jest rok 1982. Musimy myśleć z niepokojem o tym, do czego zmierza współczesny świat. Zapuściwszy korzenie głęboko w ludzkości naszych czasów, struktury grzechu - jakby szerokie rozgałęzienia zła - zdają się przesłaniać horyzont dobra. Zdają się zagrażać zniszczeniem człowiekowi i ziemi.

Ja dotkliwie cierpią ludzie: jednostki, rodziny, całe społeczeństwa! Mors et vita duello conflixere mirando!
W tym Dniu paschalnej Ofiary nie wolno nam zapomnieć o wszystkich, którzy cierpią.

To dla nich jest Pascha!

Wszystkie ofiary niesprawiedliwości, ludzkiego okrucieństwa i przemocy, wyzysku i egoizmu - znajdują się w samym sercu paschalnej Ofiary.

Miliony istnień ludzkich zagrożonych klęską głodu, która mogłaby być odsunięta lub zmniejszona, gdyby ludzkość miała zrezygnować choćby częściowo z wydatków, które w szaleńczy sposób pochłaniają zbrojenia.

To przez nich również jest Pascha.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama