W największej świątyni Erywania

Z Erywania ks. Kazimierz Sowa

Katedra pod wezwaniem św. Grzegorza Oświeciciela jest najmłodszą, ale zarazem największą świątynią Kościoła ormiańskiego w świecie. Jej potężna i monumentalna bryła dominuje nad centrum Erywania, gdzie została zbudowana w iście rekordowym tempie. Jak przystało na pomnik i prezent na 1700-lecie chrześcijaństwa w Armenii wzniesiono ją staraniem wszystkich Ormian, w tym z dużym wkładem finansowym całej diaspory.Koordynacją i bieżącym finansowaniem budowy zajmowała się amerykańska Fundacja Manukiana, choć ofiary zbierano także wśród mieszkańców Armenii. Zdaniem zarówno miejscowych władz jak i Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego jest to najbardziej konkretny i najwymowniejszy sposób uczczenia rocznicy chrztu Armenii. Katedra, do której wkrótce przybędzie papież została uroczyście poświęcona przez katolikosa Garegina II w minioną niedzielę.

W uroczystościach wzięło udział kilkudziesięciu hierarchów reprezentujących niemal wszystkie wspólnoty chrześcijańskie tak Wschodu jak i Zachodu. Obok patriarchy Moskwy i Wszechrusi, Aleksego II był także przewodniczący Papieskiej rady ds. Jedności Chrześcijan kard. Walter Kasper oraz duchowni reprezentujący kościoły protestanckie.

Katedra pw. Św. Grzegorza Oświeciciela ma 54 metry wysokości jeśli liczyć ją od posadzki w nawie głównej do stropu, a łącznie z ustawionym na szczycie świątyni krzyżem wysokość przekracza 62 m. W najszerszym miejscu kościół jest szeroki na 64 m. mimo tak wielkiej kubatury budowniczym tej świątyni udało się zachować sakralny klimat wnętrza, a nawet utrzymać lekkość budowli. Ten efekt osiągnięto dzięki zastosowaniu tradycyjnych, ormiańskich sklepień łukowych o promieniu 40 m każdy, które w dwóch przecinających się parach podtrzymują wysoką centralną część świątyni.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama