Benedykt XVI w Ziemi Świętej

8-15 maja 2009 r.

 

Ta pielgrzymka do miejsc świętych była również wizytą duszpasterską u żyjących tam wiernych, posługą na rzecz jedności chrześcijan, dialogu z żydami i muzułmanami oraz budowy pokoju. Ziemia Święta, symbol miłości Boga do Jego ludu i całej ludzkości, jest też symbolem wolności i pokoju, których Bóg pragnie dla wszystkich swych dzieci.
więcej...
Z rozważania Ojca Świętego w czasie modlitwy Regina Caeli, 17 maja 2009 r.


Od naszego korespondenta z Ziemi Świętej
Siła prostej piosenki
ks. Tomasz Jaklewicz
Podczas spotkania Papieża z liderami różnych wspólnot religijnych z Galilei stało się coś, co zaskoczyło wszystkich.
więcej...


Gość Niedzielny o pielgrzymce Benedykta XVI
Podróż dobrego pasterza
ks. Józef Polak
- Jesteśmy wezwani, aby stawać się zaczynem pojednania, przebaczenia i pokoju w świecie – mówił Bene-dykt XVI, spoglądając z góry Nebo ku Ziemi Obiecanej i ku kolejnym etapom swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej. To był najbardziej symboliczny moment wizyty Papieża w Jordanii. więcej...

Pielgrzym pokoju
ks. Tomasz Jaklewicz
– Zajmuję miejsce w długim szeregu chrześcijańskich pielgrzymów… Przybyłem, aby modlić się w świętych miejscach o pokój tu, w Ziemi Świętej, i na świecie – tymi słowami Benedykt XVI powitał Izrael.
więcej...


Pielgrzymkowy przegląd prasy
Benedykt XVI pozostawia Ziemi Świętej przesłanie nadziei
Dialog międzywyznaniowy, a także zadania przywódców i wspólnot chrześcijańskich, to niektóre kwestie poruszone w ostatnim dniu papieskiej wizyty w Ziemi Świętej.
więcej...


* Harmonogram wizyty :.
* Wiadomości pielgrzymkowe :.

Pielgrzymka Benedykta XVI do Ziemi Świętej dzień po dniu:
*Piątek, 8 maja :.
*
Sobota, 9 maja :.
*Niedziela, 10 maja :.
*Poniedziałek, 11 maja :.
*Wtorek, 12 maja :.
*Środa, 13 maja :.
*Czwartek, 14 maja :.
*Piątek, 15 maja :.

Czytelnia:

* Po drugiej stronie Jordanu :.
Tekst i zdjęcia Beata Zajączkowska - Na papieskim szlaku znajduje się miejsce, gdzie św. Jan ochrzcił Jezusa i góra Nebo, skąd Mojżesz zobaczył Ziemię Obiecaną. Jordania jest pierwszym krajem arabskim, który odwiedzi Benedykt XVI.


* Odwaga Benedykta XVI :.
Luigi Accattoli - Podróż papieża do Ziemi Świętej jest najbardziej odważną i ryzykowną spośród wszystkich dotychczasowych decyzji papieża-teologa. Obok zwykłego bilansu zysków i strat – może być ona dla Kościoła wielką szansą.* Powrót po wiekach :.
ks. Tomasz Jaklewicz - Przez 1900 lat żaden z następców św. Piotra nie odwiedził Ziemi Świętej. Pierwszym papieżem, który tam pielgrzymował, był Paweł VI. Uczynił to w roku 1964 r. Jan Paweł II poszedł w jego ślady w roku 2000. Benedykt XVI będzie trzeci.


Konteksty, opinie, oczekiwania
Pielgrzymka do Ziemi Świętej wskazuje drogę do korzeni wiary :.
Benedykt XVI zrozumie sytuację Izraela? :.
Ziemia Święta przed pielgrzymką Benedykta XVI :.
Papieska pielgrzymka jak stąpanie po polu minowym? :.
Papieska pielgrzymka świętem wszystkich Jordańczyków :.

Dla przypomnienia: Jan Paweł II u źródeł wiary
Z archiwum "Gościa Niedzielnego"

Spełnione marzenie Papieża :.
Jeszcze kilka godzin przed przybyciem Ojca Świętego ulice Jerozolimy dziwiły spokojem i brakiem papieskich akcentów (poza oficjalnymi flagami). Niemal wszyscy zadawali sobie pytanie, jak do Papieża odniosą się zwykli ludzie.


Głos proroka :.
Z abp. MICHELEM SABBAHEM, łacińskim patriarchą Jerozolimy, rozmawia ks. Kazimierz Sowa


U źródeł wiary :.
Ostatnim etapem papieskiej podróży do Ziemi Świętej były miejsca szczególnie mocno związane z historią zbawienia. Papież najpierw odwiedził maryjny Nazaret, aby niedzielę, czyli dzień upamiętniający zmartwych­wstanie, spędzić w Jerozoli­mie. Jak wszędzie, gdzie po­jawia się Jan Paweł II, i tu nie zabrakło spotkań ekumenicznych.


Pielgrzymka Jana Pawła II dzień po dniu :.
Jeszcze kilka godzin przed przybyciem Ojca Świętego ulice Jerozolimy dziwiły spokojem i brakiem papieskich akcentów (poza oficjalnymi flagami). Niemal wszyscy zadawali sobie pytanie, jak do Papieża odniosą się zwykli ludzie.

 

 

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama