Podróż dobrego pasterza

- Jesteśmy wezwani, aby stawać się zaczynem pojednania, przebaczenia i pokoju w świecie – mówił Bene-dykt XVI, spoglądając z góry Nebo ku Ziemi Obiecanej i ku kolejnym etapom swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej. To był najbardziej symboliczny moment wizyty Papieża w Jordanii.

Od pierwszych chwil na lotnisku Królowej Alii w Ammanie Benedykt XVI jasno określił, że przybywa jako pielgrzym do Ziemi Świętej. W Jordanii są miejsca ważne w historii biblijnej, jak góra Nebo, z której Mojżesz ujrzał Ziemię Obiecaną, czy Betania za Jordanem, gdzie wznoszone są właśnie dwa nowe kościoły upamiętniające chrzest Jezusa. Papież przyznał, że odwiedzając Jordanię, chciał okazać szacunek całej wspólnocie muzułmańskiej. Król Abdullah II stara się o lepsze zrozumienie w świecie wartości głoszonych przez islam. „Te cenne inicjatywy sprzyjają przymierzu cywilizacji między światem zachodnim a muzułmańskim, zadając kłam zapowiedziom, że konflikt i przemoc są nieuniknione” – zauważył Benedykt XVI. Prócz życia w tym samym środowisku, chrześcijan i muzułmanów łączy wiara w jednego Boga – podkreślił król, witając Papieża. – To ona jest podstawą odpowiedzialnej troski o pokój. Przyczynia się też do niego dialog, który nie obawia się prawdy. Monarcha zadeklarował wolę ochrony miejsc świętych i otwarcie na pielgrzymów. Władze Jordanii zadbały, aby królewskie przemówienie dziennikarze dostali nie tylko w oryginale angielskim, ale i w tłumaczeniach na włoski, arabski oraz łacinę.

Wśród niepełnosprawnych i w królewskim pałacu
Pierwszym miejscem bezpośredniego kontaktu Papieża z wiernymi był ośrodek Regina Pacis, Matki Bożej Królowej Pokoju. To centrum dla młodzieży i niepełnosprawnych. W należącym do ośrodka kościele Dobrego Pasterza Ojciec Święty przewodniczył modlitwie o jedność i pokój na Bliskim Wschodzie. Młodych i niepełnosprawnych pokornie prosił, aby modlili się o duchową odnowę tej części świata oraz nawrócenie serc na drogę przebaczenia i solidarności. Pierwszego dnia Benedykt XVI złożył też kurtuazyjną wizytę w pałacu królewskim. Spotkanie z monarchą Abdullahem II, królową Ranią i ich czworgiem dzieci miało charakter prywatny, ale był też czas na część oficjalną, z udziałem wysokich przedstawicieli domu królewskiego i rządu.

Zobaczył Ziemię Obiecaną
W drugim dniu wizyty w Jordanii pielgrzym wyruszył na szlak. Trasa wiodła na górę Nebo, do miejsca, z którego Mojżesz ujrzał Ziemię Obiecaną. W znajdującej się tam starożytnej bazylice Papież przewodniczył liturgii słowa. Następnie, po modlitwie w ciszy, przeszedł na platformę, umieszczoną na zboczu, u stóp krzyża przypominającego laskę Mojżesza, z wężem wywyższonym na pustyni, by chronił od jadowitych ukąszeń. Przed Papieżem, niczym wieki temu przed Mojżeszem, otworzyła się panorama Ziemi Obiecanej. Z góry Nebo Benedykt XVI zachęcił do odnawiania miłości do Pisma Świętego i „przezwyciężania przeszkód na drodze pojednania chrześcijan i żydów, we wzajemnym szacunku i współpracy na rzecz pokoju, do którego wzywa nas Słowo Boże”. Symbolem tego pragnienia było pobłogosławienie oliwkowego drzewka, zasadzonego na pamiątkę tej wizyty. Podobne, już całkiem okazałe, rośnie w Ogrodach Watykańskich jako dar z Izraela.

Z góry Nebo do Ammanu jedzie się przez Madabę. Z tego w większości chrześcijańskiego miasteczka pochodzi łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal. Benedykt XVI zatrzymał się tu, aby pobłogosławić kamień węgielny pod pierwszy w Jordanii katolicki uniwersytet. Będzie on perłą w koronie katolickiego szkolnictwa w tym kraju. Łaciński patriarchat ma tu już 45 szkół, a wszystkich placówek katolickich jest 116. Kształcą one dziesiątki tysięcy uczniów. Nowa uczelnia chce otworzyć 34 kierunki. Choć budowa rozpoczęła się zaledwie pół roku temu, pierwszych studentów przyjmie w październiku 2010 r. „Wiara w Boga nie tłumi poszukiwania prawdy. Przeciwnie, do niego zachęca. (...) Uniwersytety, gdzie poszukiwanie prawdy idzie w parze z dążeniem do tego, co dobre i szlachetne, oddają niezbędną posługę społeczeństwu” – podkreślił Benedykt XVI.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama