Pierwsza pielgrzymka Benedykta XVI do Afryki - synteza

W dniach 17- 23 marca Benedykt XVI odbył pierwszą w czasie swego pontyfikatu pielgrzymkę do Afryki. W ciągu siedmiu dni odwiedził Kamerun (17-20 marca) i Angolę (20 -23 Marca). Papież przyjmowany z „gorącą, afrykańską gościnnością" przebywał w dwóch miastach: Jaunde i Luandzie.

Przeciw relatywizmowi
Wieczorem 20 marca Benedykt XVI spotkał się z biskupami Angoli oraz Wysp Św. Tomasza i Książęcej, którzy tworzą jedną konferencję episkopatu. Przestrzegł przed relatywizmem i przypomniał, że „dla przyszłości wiary i globalnego ukierunkowania życia kraju rozstrzygający jest obszar kultury”. Dlatego prowadzone przez Kościół „prestiżowe instytucje akademickie”, winny dążyć do tego, „aby głos katolików stawał się coraz bardziej obecny w debacie kulturalnej narodu”.

Wskazał na wielką rolę środków społecznego przekazu i wezwał Kościół, aby miał „odpowiednią zdolność komunikowania się, aby móc w ten sposób ofiarować wszystkim chrześcijańską interpretację” wydarzeń i problemów ludzkich.

Mówił też o „szczególnej potrzebie ewangelizacji i konkretnego wsparcia” rodzin, opartej na małżeństwie, które powinno obejmować zarówno obronę świętości życia ludzkiego jak i stanowić dowód wartości instytucji małżeńskiej.

Odważna ewangelizacja
W stolicy Angoli 21 marca panowała duszna, tropikalna pogoda. Po drodze z nuncjatury do świątyni na ulicach papieża witały tysiące Angolańczyków.

Podczas Mszy św. w kościele św. Pawła w Luandzie dla duchowieństwa Angoli oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Benedykt XVI wezwał do odważnej ewangelizacji.
Przypomniał, że w dziejach Angoli przed pięciuset laty, dwa narody - Banta i Portugalczycy - mogły znaleźć w religii chrześcijańskiej płaszczyznę porozumienia.

Podkreślił, że zadaniem duchowieństwa i wiernych świeckich jest dziś dawanie takiego świadectwa Chrystusa zmartwychwstałego rodakom, aby nie żyli w lęku przed duchami i mocami nieczystymi. Praktykowana wciąż wiara w te moce powoduje, że niektórzy zdezorientowani, potrafią skazywać na życie ulicy dzieci, a nawet osoby stare, gdyż – jak mówią – są czarownikami. W Mszy św. wzięli udział przedstawiciele Kościołów z Mozambiku, Namibii, a także z RPA, Zimbabwe i Konga.
«« | « | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama