Papież w krajach Afryki

W dniach od 8 do 19 sierpnia Ojciec Święty odwiedził siedem krajów afrykańskich: Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republikę Środkowoafrykańską, Zair, Kenię i Maroko. Była to 27 podróż Jana Pawła II poza granice Włoch, a jednocześnie trzecia na kontynent afrykański.

WIZYTA W GAROUA
Po Mszy św. i południowej modlitwie Anioł Pański, Jan Paweł II udał się na obiad i krótki odpoczynek do nuncjatury, a po południu odleciał samolotem do położonego 700 km na północ od stolicy kraju miasta Garoua, gdzie przybył o godzinie 16.31 czasu miejscowego. Garoua, blisko 100-tysięczne miasto i port rzeczny jest stolicą północnego departamentu, o którym się mówi, że jest ziemią pierwszej ewangelizacji – rozpoczęto ją tutaj w 1946 r.

Żyje w Garoua 5 proc. katolików, od 5 do 7 innych chrześcijan, 20 proc. muzułmanów i 70 proc. animistów. Wiele parafii posiada więcej katechumenów niż ochrzczonych. Ojciec Święty po przylocie do Garouy odprawił Mszę św. na lotnisku dla 200 tys. osób, udzielając 100 osobowej grupie katechumenów trzech sakramentów: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. W homilii, po złożeniu hołdu misjonarzom, zwłaszcza oblatom Maryi Niepokalanej, Francuzom. Kanadyjczykom i Polakom, księżom diecezjalnym z Fidei Donum oraz siostrom zakonnym z różnych zgromadzeń, Papież zachęcił Kameruńczyków Północy do dalszego pogłębiania ewangelizacji.

Zadanie to od chwili ustanowienia archidiecezji w Garoua w roku 1982 z 4 sufraganami staje się obecnie bardziej realne. W dalszym ciągu swej homilii Ojciec Święty wyjaśnił zbawczy sens przyjmowanych przez katechumenów sakramentów i przedstawił zadanie stojące przed wspólnotą kościelną tego regionu: troska o pokój między różnymi grupami plemiennymi, wysiłek na rzecz harmonijnego i sprawiedliwego rozwoju, praca nad pogłębieniem wartości moralnych i duchowych.

Kończąc homilię Ojciec Święty przypomniał prawo do wolności religijnej w swobodnym głoszeniu Ewangelii i wyrażając swój szacunek dla innych religii i wyznań, pozdrowił przedstawicieli muzułmanów, innych tradycji religijnych, a zwłaszcza protestantów. W Garoua Ojciec Święty spotkał się z grupą polskich misjonarzy pracujących w tej diecezji Na noc Papież powrócił do Jaunde, gdzie w nuncjaturze spędził noc.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg