Benedykt XVI pozostawia Ziemi Świętej przesłanie nadziei

Dialog międzywyznaniowy, a także zadania przywódców i wspólnot chrześcijańskich, to niektóre kwestie poruszone w ostatnim dniu papieskiej wizyty w Ziemi Świętej.Chrystus w geście ramion wyciągniętych z krzyża pragnie wszystkich przyciągnąć do siebie i zjednoczyć.
Podczas spotkania ekumenicznego z przedstawicielami patriarchatu greckoprawosławnego Jerozolimy wiele uwagi papież poświęcił kwestii dialogu międzywyznaniowego. Nawiązał do historycznych spotkań: Pawła VI z patriarchą ekumenicznym Atenagorasem I oraz Jana Pawła II z patriarchą Diodorem. Wraz z dzisiejszą wizytą Benedykta XVI te wydarzenia mają wielkie znaczenie symboliczne.

„Przypominają, że światło ze wschodu oświeciło cały świat w tym samym momencie, gdy „Wschodzące Słońce” przyszło do nas i przypominają nam, że właśnie stąd Ewangelia była głoszona wszystkim narodom” – powiedział Benedykt XVI.

Zaakcentował również, że wielką radością było uczestnictwo Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I w rzymskim synodzie biskupów pt. „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”.

Papież zachęcał do postępowania tą drogą dialogu, przypominając, że Chrystus w geście ramion wyciągniętych z krzyża pragnie wszystkich przyciągnąć do siebie i zjednoczyć.
Poza dążeniem do nieustannego dialogu, papież wzywał również przywódców religijnych do aktywnego głoszenia Dobrej Nowiny. Nawiązał do Listu św. Pawła do Rzymian, w którym apostoł zaznacza, że „wiara pochodzi z tego, co się słyszy, a to, co słyszymy jest słowem Chrystusa”.

„Jest to więc nakaz, żeby chrześcijańscy przywódcy i ich wspólnoty dawały zdecydowane świadectwo naszej wiary, która głosi, że odwieczne Słowo, które wkroczyło w czas i przestrzeń tej ziemi - Jezus z Nazaretu, który chodził po tych ulicach, przez swoje słowa i czyny wzywa ludzi wszystkich czasów do życia w prawdzie i miłości” – tłumaczył papież.

Wyraził również uznanie dla pracy, jaką nieustannie wykonują chrześcijanie w Jerozolimie na rzecz właściwej edukacji i kształtowania przyszłych pokoleń.
Kończąc swoje wystąpienie, Ojciec Święty zapewniał: „Modlę się, by aspiracje chrześcijan w Jerozolimie były rozumiane jako zgodne z tym, czego chcą wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wyznawanej religii: wolności religijnej i pokojowej koegzystencji, a także – zwłaszcza dla młodych ludzi – niezakłóconego dostępu do edukacji i zatrudnienia, odpowiednich warunków mieszkaniowych dla rodzin oraz szans na czerpanie korzyści ze stabilności ekonomicznej i przyczyniania się do niej”.
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama