Benedykt XVI pozostawia Ziemi Świętej przesłanie nadziei

Dialog międzywyznaniowy, a także zadania przywódców i wspólnot chrześcijańskich, to niektóre kwestie poruszone w ostatnim dniu papieskiej wizyty w Ziemi Świętej.

Przy grobie Chrystusa
Papież Benedykt XVI odwiedził dzisiaj również świątynię Grobu Pańskiego, gdzie zachęcał, by Kościół nigdy nie przestawał głosić nadziei. Na miejscu, gdzie według tradycji chrześcijańskiej Jezus został ukrzyżowany i zmartwychwstał, papież podkreślił, że „pusty grób mówi nam o nadziei… To jest przesłanie, które chciałbym pozostawić wam dziś jako podsumowanie mojej pielgrzymki do Ziemi Świętej” - wyjaśniał.

Przypominał, że święte miejsca chrześcijaństwa symbolizują „tajemnicę zmartwychwstania” a tym samym odkupienia ludzkości.
„Niech z Bożą łaską wciąż na nowo wzrasta nadzieja w sercach wszystkich ludzi zamieszkujących te ziemie” – apelował papież.
Łaciński patriarcha Jerozolimy abp Fuad Twal, wzywał do zakończenia bliskowschodniego konfliktu, który rozdziera Ziemię Świętą od tak wielu lat”.
„Ani konflikt, ani okupacja, ani mury, kultura śmierci czy emigracja chrześcijan nie zdołają nas złamać” – powiedział pochodzący z Jordanii hierarcha.
Jego spostrzeżenia zawierały w sobie czysto polityczne odniesienia, z izraelskim murem granicznym zbudowanym wzdłuż granicy z Autonomią Palestyńską i zmniejszającą się społecznością chrześcijańską zarówno na terytorium izraelskim jak również palestyńskim.

Wizyta w kościele patriarszego Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego św. Jakuba
Ostatnim punktem papieskiej wizyty w Izraelu przed ceremonią pożegnalną na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie było nawiedzenie kościoła patriarszego Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego św. Jakuba. Papież podkreślił, że spotkanie z przedstawicielami wspólnoty ormiańskiej jest „kolejnym krokiem na drodze do jedności, której Pan pragnie od wszystkich Jego apostołów”. Podziękował całemu Kościołowi ormiańskiemu za wysiłki czynione na rzecz dialogu. Wspomniał przy tej okazji szczególnie swoje spotkania z Katolikosem Patriarchą Wszystkich Ormian Karekinem II i Katolikosem Cylicji Aramem I, które miały miejsce w ubiegłym roku. Przypomniał również wielkie zasługi ormiańskiego Kościoła w Jerozolimie na rzecz rozkwitu życia monastycznego i kultu miejsc świętych. „Modlę się, by wasza społeczność mogła stale czerpać wzory nowego życia z tej bogatej tradycji i była niewzruszona w swoim świadectwie o Jezusie Chrystusie i Jego zmartwychwstaniu” – podsumowywał Benedykt XVI.
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama