Benedykt XVI - modlitwa Anioł Pański

Pod hasłem „Aby byli jedno w Twoim ręku" rozpoczął się wczoraj tydzień modlitw o jedność chrześcijan. „Przyjmijmy to zaproszenie i żarliwiej się módlmy, aby chrześcijanie w sposób zdecydowany zmierzali do pełnej jedności" - zachęcił Benedykt XVI na Anioł Pański.

Módlmy się o pełną komunię chrześcijan

„Zwracam się szczególnie do rozsianych po świecie katolików, aby zjednoczeni w modlitwie nie szczędzili sił w staraniach o przezwyciężenie przeszkód, które ciągle uniemożliwiają pełną komunię między wszystkimi uczniami Chrystusa – mówił Papież. – Dzisiaj zaangażowanie ekumeniczne jest jeszcze pilniejsze, aby naszemu społeczeństwu, naznaczonemu tragicznymi konfliktami i rozdzierającymi podziałami, dać znak oraz impuls do pojednania i pokoju”.

Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan zakończą 25 stycznia papieskie nieszpory w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami. Na półkuli południowej, od czasów Leona XIII, tydzień ekumeniczny obchodzony jest tradycyjnie między Wniebowstąpieniem a Zesłaniem Ducha Świętego.

W Ziemi Świętej jest dość miejsca dla wszystkich

Wśród zwyczajowych niedzielnych apeli i pozdrowień na pierwszym miejscu Benedykt XVI nawiązał do sytuacji w Strefie Gazy, gdzie konflikt kosztował życie setek ludzi, w tym kobiet i dzieci. Ojciec Święty nawiązał do wysiłków na rzecz przerwania tragedii. Wezwał wiernych do modlitwy w tej intencji, w nadziei osiągnięcia pokojowych i trwałych rozwiązań.

„W tym duchu ponawiam zachętę skierowaną do ludzi po obu stronach, którzy uważają, że w Ziemi Świętej jest dość miejsca dla wszystkich – powiedział Papież. – Oby pomogli swoim narodom podnieść się ze zgliszcz i przerażenia oraz podjąć na nowo dialog w sprawiedliwości i prawdzie. To jest jedyna droga, która może skutecznie otworzyć pokojową przyszłość przed dziećmi tego regionu”.

Migracje stwarzają szansę na dialog cywilizacji

Migracje stwarzają okazję do dialogu cywilizacji. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę, zachęcając do podejmowania wysiłków, aby dokonywało się to w sposób pokojowy i konstruktywny. W Watykanie i wielu innych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na 95. już obchody Papież wybrał temat „Św. Paweł migrant i Apostoł Narodów”.

Papież zwrócił uwagę, że chrześcijanie, podobnie jak niegdyś św. Paweł, winni być „ambasadorami” Chrystusa. Ich misją jest przekazywanie orędzia Jego miłości tym, którzy Go nie znają bądź znaleźli się w trudnej sytuacji.

„Dziś myślę szczególnie o migrantach – powiedział Ojciec Święty. – Ich rzeczywistość jest bez wątpienia różnorodna. W niektórych przypadkach, dzięki Bogu, żyją spokojnie i w dobrym zintegrowaniu. W innych, niestety, ich położenie jest bolesne, trudne, a nieraz wręcz dramatyczne. Chciałbym zapewnić, że wspólnota chrześcijańska na każdego człowieka i każdą rodzinę patrzy z uwagą. Za wstawiennictwem św. Pawła modli się o odnowienie wysiłku umacniania na całym świecie pokojowego współżycia ludzi z różnych ludów, kultur i religii”.

W papieskim rozważaniu znalazło się także słowo do ludzi morza, których zawód wpisuje się w zjawisko migracji, a w ostatnim czasie boleśnie doświadcza światowego kryzysu. Benedykt XVI wspomniał o takich kwestiach, jak administracyjne trudności ze schodzeniem na ląd i przyjmowaniem na pokład kapelanów, czy niebezpieczeństwa związane z piractwem i nielegalnymi połowami. Wyraził uznanie marynarzom i rybakom za ich ofiarny udział w działaniach ratunkowych na morzu.

Papież zwrócił się także do Polaków

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Dzisiaj, w Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, pamiętamy o przebywających na obczyźnie. W Roku świętego Pawła, Apostoła, który niósł orędzie Chrystusa wielu narodom, życzę wam i waszym rodakom żyjącym za granicą, byście zawsze byli wierni Ewangelii. Niech wiara pomaga każdemu z was pokonywać wszelkie trudności duchowe i materialne. Niech Bóg zawsze wspiera was i wasze rodziny”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama