Regina Caeli z Papieżem: O Wniebowstąpieniu

Plac św. Piotra nie pomieścił blisko 150 tys. wiernych, w większości członków włoskiej Akcji Katolickiej, świętującej w Rzymie swe 140-lecie. Benedykt XVI zszedł do rzeszy pielgrzymów od rana modlącej się na placu.

W południowym rozważaniu przed modlitwą Regina Caeli Papież nawiązał do obchodzonej dziś w wielu krajach uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Przypomniał, że w pożegnalnych przemówieniach do apostołów Jezus bardzo nalegał na znaczenie swego „powrotu do Ojca” będącego ukoronowaniem jego misji. „Przyszedł on na świat, by na nowo doprowadzić człowieka do Boga – nie tylko jako filozof czy nauczyciel mądrości, ale rzeczywiście jak pasterz, który chce przyprowadzić swe owce do owczarni”.

„Tego «przejścia» ku niebieskiej ojczyźnie, które Jezus przeżył we własnej osobie, całkowicie dokonał dla nas – mówił Papież. – To dla nas zstąpił z nieba i dla nas tam wstąpił, stając się wpierw we wszystkim podobnym do ludzi, upokorzonym aż do śmierci krzyżowej i doświadczywszy przepaści maksymalnego oddalenia od Boga. Właśnie dlatego Ojciec upodobał sobie w Nim i «wywyższył Go», przywracając Mu pełnię jego chwały, lecz teraz – wraz z naszym człowieczeństwem. Bóg w człowieku, a człowiek w Bogu: teraz to jest prawdą już nie teoretyczną, ale jest rzeczywistością. Dlatego też nadzieja chrześcijańska oparta na Chrystusie nie jest ułudą, ale – jak mówi List do Hebrajczyków: «Trzymamy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy» – kotwicy zaczepionej w niebie, gdzie poprzedził nas Chrystus”.

Papież wskazał następnie na zadziwiający sens obecności Matki Bożej w Kościele, odsyłającej do Syna oczekującego w domu Ojca. Zachęcił do zjednoczenia w modlitwie o dar Ducha Świętego, gdyż przed ludźmi narodzonymi z Ducha niebo stoi otworem.

Słowa Ojca Świętego po polsku:

„Pozdrawiam serdecznie Polaków. Uroczystość Królowej Polski i Wniebowstąpienie Pańskie nadają szczególny akcent pierwszym dniom maja. Niech nasze serca przenika nadzieja i radość, że kiedyś spotkamy się z Chrystusem i z Jego Matką w chwale nieba. Z serca wam błogosławię”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama