Audiencja ogólna: Katecheza o Triduum Sacrum

tym, że zło nie ma ostatniego słowa w dziejach świata, Papież przypomniał w głównej katechezie. Poświęcił ją tajemnicy Triduum Paschalnego. Benedykt XVI wskazał, że dzięki liturgii historyczne wydarzenie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania stale się uobecnia tak, że rzeczywiście możemy mieć udział w owocach zbawienia.

Oto streszczenie papieskiego rozważania po polsku:

„W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty wprowadza nas w tajemnice. W tych dniach będziemy przeżywać Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Już jutro uroczyście będziemy wspominać Ostatnią Wieczerzę, podczas której Pan Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i ministerialnego kapłaństwa oraz przekazał nam wszystkim nowe przykazanie braterskiej miłości. Wielki Piątek przypomni nam tajemnice męki i śmierci Zbawiciela. Liturgia nie przewiduje w tym dniu sprawowania Mszy św. Wspólnota chrześcijańska gromadzi się, aby medytować nad tajemnicą grzechu i odkupieńczego cierpienia, jakie Syn Boży przyjął z miłości do nas. Wielką Sobotę charakteryzuje głębokie milczenie, jakie towarzyszy tajemnicy grobu Pańskiego i oczekiwaniu na Zmartwychwstanie. W liturgii poprzedzi je Wigilia Paschalna, podczas której Kościół uroczyście przypomina staro- i nowotestamentalne wydarzenia ukazujące, jak Bóg dochowuje wierności swej obietnicy. Tę wieczorną liturgię zamyka radosne wspomnienie poranka Zmartwychwstania. Warto pamiętać, że właśnie dzięki liturgii te historyczne wydarzenia z przeszłości są stale uobecniane, tak, że rzeczywiście możemy mieć udział w owocach zbawienia”.

Benedykt XVI podkreślił, że tajemnica paschalna wzywa do pogłębienia wiary i skonkretyzowania naszego bycia chrześcijanami. Papież przypomniał, że to, co przeżywamy w tych dniach, to nie tylko historia, ale codzienność.

„Pamiętajmy w modlitwach o dramatycznych wydarzeniach, jakie dotykają naszych braci w wielu zakątkach świata – powiedział Ojciec Święty. – Wiemy, że nienawiść i podziały nigdy nie mają ostatniego słowa w dziejach świata. Te dni pobudzają w nas na nowo wielką nadzieję. Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Chrystus zwyciężył świat. Miłość jest silniejsza od nienawiści. Miłość zwyciężyła i musimy uczestniczyć w jej zwycięstwie. Powinniśmy od niego zacząć i w komunii z Chrystusem budować świat na bazie pokoju, sprawiedliwości i miłości”.

Specjalne słowa pozdrowień Benedykt XVI skierował do Polaków:

„Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Wchodzimy w święte Triduum Paschalne. Będziemy na nowo przeżywać centralne wydarzenie historii zbawienia: Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie naszego Pana. Niech te dni obudzą w nas nadzieję – Chrystus umarł i zmartwychwstał. On zwyciężył świat. Błogosławionych świąt!”

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg