Anioł Pański: O tajemnicy wniebowzięcia

Uwielbienie Maryi w jej dziewiczym ciele stanowi ostateczne potwierdzenie Jej pełnej solidarności z Synem zarówno w zmaganiu, jak i w zwycięstwie - powiedział Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański.

Odmówił ją wraz z wiernymi 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Castel Gandolfo w obecności licznych pielgrzymów z różnych krajów, zgromadzonych na wewnętrznym dziedzińcu letniej rezydencji papieskiej. Następnie Ojciec Święty udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego i pozdrowił przybyłych w różnych językach, m.in. po polsku.

Papież przypomniał, że dzisiejsze święto ma starożytną tradycję głęboko zakorzenioną w Piśmie Świętym, które przedstawia Maryję zawsze ściśle związaną i solidarną z Jezusem. Potwierdził to Pius XII, ogłaszając w 1950 dogmat o Jej Wniebowzięciu. Papież zachęcił wiernych do kroczenia drogą Maryi, prowadzącą do szczęścia w niebie.

Przemawiając następnie do obecnych w różnych językach Ojciec Święty powiedział po polsku: "Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Jednoczę się w modlitwie z biskupami i wiernymi zgromadzonymi na Jasnej Górze. Oddając cześć Wniebowziętej Maryi Pannie, Jej opiece polecam Kościół w Polsce i wszystkich Polaków. Serdecznie wam błogosławię".

Publikujemy cały tekst rozważań Ojca Świętego:

Drodzy Bracia i Siostry,

Obchodzimy dzisiaj uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Chodzi o starożytne święto, które swój ostateczny fundament ma w Piśmie Świętym: przedstawia ono bowiem Maryję Pannę jako ściśle zjednoczoną z Jej boskim Synem i zawsze solidarną z Nim. Matka i Syn jawią się ściśle złączeni w walce z piekielnym wrogiem aż po pełne zwycięstwo nad nim. Zwycięstwo to wyraża się szczególnie w przezwyciężeniu grzechu i śmierci, a zatem w pokonaniu tych wrogów, których święty Paweł przedstawia zawsze razem (por. Rz 5,12.15-21; 1 Kor 15,21-26). Dlatego tak jak chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa było ostatecznym znakiem tego zwycięstwa, podobnie i uwielbienie Maryi także w Jej dziewiczym ciele stanowi ostateczne potwierdzenie Jej pełnej solidarności z Synem zarówno w zmaganiu, jak i w zwycięstwie.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama