Benedykt XVI: 100 tys. euro na pomoc dla Ziemi Świętej

Następca Piotra w pełnieniu swej posługi potrzebuje pomocy, także modlitewnej - a udziela jej w szczególny sposób kolegium kardynalskie. Zwrócił na to uwagę Papież, przemawiając do 48 purpuratów, których przyjął 16 kwietnia na urodzinowym obiedzie.

Kardynałowie pracujący w Kurii Rzymskiej ofiarowali mu na 80. urodziny 100 tys. euro jako wkład w jego dzieła charytatywne. Prosili przy tym, by w miarę możliwości przeznaczył je na pomoc dla chrześcijan w Ziemi Świętej.

Benedykt XVI spotkał się 16 kwietnia także z kard. Friedrichem Wetterem i kapitułą metropolitalną z Monachium. Wyraził wdzięczność swemu następcy na tamtejszej katedrze biskupiej. Był on monachijskim metropolitą od czasu mianowania kard. Josepha Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary od października 1982 r. do lutego 2007 r. Obecnie kieruje diecezją jako jej administrator apostolski. W przemówieniu do arcybiskupa i kapituły Papież zachęcił do modlitwy o znalezienie właściwego człowieka, który przejmie w swe ręce pastorał św. Korbiniana. Nawiązał też do swej wizyty w rodzinnej Bawarii w 2006 r. i w swej dawnej diecezji, a ponadto do kilku audiencji w dniu 16 kwietnia.

W dniu swych urodzin Ojciec Święty przyjął prezesów rad ministrów Bawarii i Szlezwiku-Holsztyna. Rozmawiał z nimi o potrzebie utrzymania w Niemczech pojednawczego, uzdrawiającego wpływu żywej wiary chrześcijańskiej. Rozmawiał też z wysłannikiem patriarchy Konstantynopola, metropolitą Pergamonu Ioannisem Zizioulasem. Określił go jako wielkiego rzecznika dialogu katolicko-prawosławnego. Jest on przekonany o zasadniczym znaczeniu spotkania między Rzymem a prawosławiem dla kontynentu europejskiego i dla przyszłości świata – dodał Papież.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama