Francja w połowie katolicka

Francuscy katolicy dobrze postrzegają Kościół i osobowość Benedykta XVI. W Paryżu opublikowano wyniki telefonicznego sondażu przeprowadzonego w październiku ubiegłego roku przez laickie czasopismo „Le Monde des Religions".

Wynika z niego, że jedynie niewiele ponad połowa Francuzów deklaruje się jako katolicy. Jednak trzy czwarte z nich dobrze ocenia Kościół i Ojca Świętego. Gorzej przedstawia się sytuacja z praktykowaniem wiary. 17 % regularnie uczestniczy we Mszy św. i sakramentach, a 1/3 okazjonalnie.

Ponad połowa osób deklarujących się jako katolicy w ogóle nie chodzi do kościoła, albo przybywa tam jedynie w związku z uroczystościami rodzinnymi. Nie najlepiej wygląda też sytuacja modlitwy. Według tego samego sondażu sondażu ¼ francuskich katolików modli się przynajmniej raz w tygodniu, a 28% od czasu do czasu. Niemal wszyscy ankietowani, deklarujący swą wiarę znają na pamięć „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Mario”.

Pomimo zmniejszania się liczby parafii, podwyższania się średniej wieku księży i katolików, złej znajomości prawd katechetycznych we Francji nadal przekazywana jest wiara kolejnym pokoleniom – zauważa na łamach dziennika „La Croix” Claire Lesegretain. Autorka zaznacza, że sondaż przeprowadzony przez „Le Monde des Religions” miał charakter socjologiczny, a odpowiedź ankietowanych osób zależała w znacznej mierze od tego, jak postawiono pytanie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg