Rosja: Pielgrzymka z perspektywy katolickiej

Wizyta Benedykta XVI w Rosji jest możliwa, ale dziś nie najważniejsza - uważa ks. Igor Kowalewski. Sekretarz Generalny Konferencji Biskupów Katolickich Rosji komentując wizytę Papieża w Turcji podkreślił dwa momenty mogące mieć znaczenie w przyszłości.

Pierwszym z nich jest dalszy rozwój dialogu katolicko-muzułmańskiego a drugim kontynuacja rozwoju stosunków prawosławno-katolickich. Zwłaszcza ten drugi bardzo interesuje katolików rosyjskich, ponieważ spotkanie Benedykta XVI z Bartłomiejem I sprzyjać może poprawie stosunków z Patriarchatem Moskiewskim a także pobudzić dialog wewnątrz katolicki i wewnątrz prawosławny.

Odnosząc się do pytań dziennikarzy, dlaczego Papież najpierw pojechał do Turcji a nie do Rosji, której prawosławie realnie ma większe znaczenie i jest bardziej zrównoważone, ks. Kowalewski stwierdził: „Nie ma w tym nic dziwnego.

Między Watykanem i Konstantynopolem kontynuowany jest dialog rozpoczęty już wcześniej przez papieży Pawła VI i Jana Pawła II, którzy Turcję odwiedzali. Problem wizyty Benedykta XVI w Rosji dzisiaj nie jest stawiany zbyt ostro, gdyż tej wizyty nie uważa się za wielce strategiczną, chociaż możliwą. W naszych Kościołach istnieją problemy wewnętrzne, które wymagają rozwiązania przed rozwiązaniem problemów zewnętrznych”.

Dodajmy, że jednym z takich problemów jest relacja między Patriarchatem w Konstantynopolu a Patriarchatem Moskiewskim, który z trudem akceptuje pierwszeństwo patriarchy Konstantynopola, przyznając mu jedynie prymat honorowy. Wielu obserwatorów ostatnich wydarzeń wyraża nadzieję na ożywienie dialogu wewnątrz prawosławia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg