Papieskie Orędzie na Dzień Migranta 2007

„Rodzina migrująca" - to temat papieskiego orędzia na 93. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony 14 stycznia 2007 roku.

W przesłaniu Papież zwraca uwagę, że migracja powoduje często rozbicie rodzin. Oddalenie od bliskich i samotność prowadzą do zapominania o rodzinnych obowiązkach i powstawania nowych więzi uczuciowych. Dlatego tak pilne jest łączenie rozdzielonych rodzin. Benedykt XVI przypomina, że od 1 lipca 2003 roku obowiązuje Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników Migrujących i Członków ich Rodzin. Kościół popiera ratyfikowanie takich międzynarodowych dokumentów, broniących praw migrantów, uchodźców i ich rodzin. Prowadzi też liczne ośrodki pomocy tym ludziom.

Ojciec Święty zwraca uwagę na odnotowywany ostatnio wzrost migracji zarobkowej kobiet. Nieraz padają one ofiarą handlu żywym towarem. Pogorszeniu uległa też sytuacja uchodźców. Trudniejsze stało się łączenie ich rodzin. Ciężkie warunki panują w przeznaczonych dla nich obozach. Dochodzi do wykorzystywania seksualnego kobiet i dzieci, pozbawionych środków utrzymania. Stwarza to duszpasterską potrzebę przywracania kultury szacunku, pozwalającej odkryć prawdziwą wartość miłości. Należy zagwarantować prawa rodziny. Inną grupę migrantów stanowią osoby studiujące za granicą. Nieraz nie mają one wystarczających stypendiów. Szczególnie trudna jest sytuacja tych, którzy już założyli własne rodziny. Ważną rolę odegrać mogą rodziny goszczące zagranicznych studentów.

Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy zaprezentowali 14 listopada w watykańskim Biurze Prasowym przełożeni Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Sekretarz tej dykasterii, abp Agostino Marchetto stwierdził w Radiu Watykańskim, że Benedykt XVI wypowiada się o zróżnicowanej i złożonej sytuacji, obejmującej dziś blisko 200 mln migrantów zarobkowych, około 9 mln uchodźców i około 2 mln studentów międzynarodowych. „Są też miliony takich migrantów, jak wysiedleńcy czy ofiary handlu żywym. Tych braci i siostry w różnych sytuacjach Kościół obejmuje szczególną troską duszpasterską. Papieskie orędzie idzie dwoma torami. Z jednej strony Ojciec Święty opisuje trudności, jakich ci ludzie doznają, ich problemy i stojące przed nimi wyzwania. Z drugiej strony podkreśla zaangażowanie Kościoła na tym polu, proponując teoretyczne i praktyczne wskazania dla odnowy duszpasterstwa rodzin migrantów” – powiedział abp Marchetto.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama