Benedykt XVI i bracia w wierze

Do wspólnego zaangażowania w działalność charytatywną zachęcił wszystkich chrześcijan papież Benedykt XVI.

Papież nawiązał też do coraz częstszego, jak zauważył, zjawiska zawierania małżeństw przez osoby wywodzące się z różnych tradycji, religii i wyznań chrześcijańskich. Przyznał też, że zarówno dla nich samych jak i ich rodzin jest to decyzja trudna z uwagi na ryzyko wytrwania w wierze, tworzenia klimatu jedności rodziny i dogodnych warunków do duchowego rozwoju dzieci. "Może jednak - właśnie dzięki tworzeniu szerszej skali ekumenicznego dialogu jedności - taka decyzja zapoczątkuje w praktyce swego rodzaju laboratorium jedności" - wyraził nadzieję Papież. Dodał przy tym, że wymaga to wzajemnej życzliwości, zrozumienia i dojrzałości w wierze obu stron.

Ze strony katolickiej w modlitwie biorą udział między innymi kardynałowie: prymas Polski kard. Józef Glemp, Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego i Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Wokół ołtarza w pierwszym rzędzie siedzą prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz, Metropolita Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, bp Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego oraz bp Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Przy Papieżu siedzi Prymas Polski kard. Józef Glemp i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Janusz Jagucki.

Po zakończeniu przemówienia Papieża w kościele św. Trójcy rozpoczęła się modlitwa powszechna "o dar jedności dla chrześcijan i pokój Boży dla wszystkich ludzi". Jej współautorami są przedstawiciele wszystkich Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. 7 wezwań modlitwy odczytali reprezentanci poszczególnych Kościołów.

O dary Ducha Świętego i "zjednoczenie w ewangelizacyjnej służbie dla wszystkich podejmujących misyjny nakaz Zmartwychwstałego" modlił się przedstawiciel Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, "o cierpliwość, mądrość i wytrwałość w składaniu ekumenicznego świadectwa wiary na naszym kontynencie, a także o ducha pokory, braterstwa i współodpowiedzialności za przyszłość zjednoczonej Europy i jej chrześcijańskie oblicze" - bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego, o "łaskę zjednoczenia dla podzielonego Kościoła" - modlił się ks. prezbiter dr Andrzej Seweryn z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, bp Włodzimierz Jaworski prosił w modlitwie powszechnej "o dar pokoju dla całego świata" i gotowość do "pojednania i zgody, zwyciężającej wszelką nienawiść, terroryzm, fanatyzm religijny i rasowy", w imieniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp Jeremiasz modlił się o wybaczenie człowiekowi "grzechów przeciwko ziemi", bp Marek Izdebski, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego - o "otwarcie serc na sprawę sprawiedliwości ekonomicznej na całym globie ziemskim", zaś bp Wysoczański z Kościoła Polskokatolickiego modlił się o pomyślność, błogosławieństwo i trwały pokój dla Polski, a także o "sprawiedliwość społeczną oraz poszanowanie praw i godności każdego obywatela".

Następnie wszyscy odmówili wspólnie modlitwę "Ojcze Nasz", a bezpośrednio po niej, zgodnie z praktyką Kościołów ewangelickich, doksologię: "Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki".

Na zakończenie spotkania Papież Benedykt XVI, wspólnie z arcybiskupem Jeremiaszem, bp. Januszem Jaguckim z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz kard. Józefem Glempem, odmówił tzw. 'błogosławieństwo Aaronowe', jedną z najstarszych form błogosławienia ludu. Jego brzmienie zaczerpnięto również z liturgii ewangelickiej. Na zakończenie wszyscy odśpiewali hymn "Boże coś Polskę".

Papież otrzymał w darze od Polskiej Rady Ekumenicznej ikonę napisaną specjalnie dla niego. Jest to ikona Chrystusa trzymającego otwartą Księgę z tekstem z Ewangelii św. Jana "Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Mnie" (J 14, 6). Papież uniósł ikonę do góry i pobłogosławił zgromadzonych.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama