Benedykt XVI i bracia w wierze

Do wspólnego zaangażowania w działalność charytatywną zachęcił wszystkich chrześcijan papież Benedykt XVI.

Podczas ekumenicznego spotkania w luterańskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie Papież zapowiedział też, że zawierane dziś coraz częściej małżeństwa pomiędzy chrześcijanami z różnych Kościołów mogą stanowić "laboratorium jedności". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Papieża powitał prezes Rady, prawosławny arcybiskup Jeremiasz, który powiedział, że "ludzkość może pokonać wszystko, co grozi jej zagładą, jeśli stworzy kulturę miłości". Swoje przemówienie rozpoczął zaś od pozdrowienia: "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa".

Następnie Papież rozpoczął modlitwę w języku polskim: "Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na lud swój i ześlij mu dary Twojego Ducha, aby stale wzrastał w umiłowaniu prawdy i wspólnym wysiłkiem dążył do doskonałej jedności chrześcijan".

Czytania liturgiczne zostały wybrane spośród fragmentów Pisma świętego przewidzianych na dzień 25 maja w liturgii Kościołów ewangelickich, które celebrują dziś święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Teksty zaczerpnięto z katolickiego lekcjonarza mszalnego.

Pierwsze czytanie z księgi Apokalipsy św. Jana (Ap 1, 4-8) odczytała Danuta Jagucka z Kościoła Eewangelicko-Augsburskiego. "Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych i władcy królów ziemi" - brzmiał początek czytania.

Psalm responsoryjny zaśpiewał prawosławny chór z cerkwi św. Marii Magdaleny w Warszawie, a fragment Ewangelii - diakon z Kościoła Prawosławnego. Wybrano fragment Ewangelii św. Jana (J 17, 20-26), będący modlitwą Jezusa proszącego Ojca w czasie Ostatniej Wieczerzy o jedność przyszłego Kościoła: "Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał".

Po odczytaniu Ewangelii i błogosławieństwem księgą Ewangelii Papież Benedykt XVI rozpoczął przemówienie, częściowo odczytane przez bp. Piotra Liberę.

Papież zachęcił wszystkich chrześcijan do wspólnego zaangażowania w działalność charytatywną. Zapowiedział też, że zawierane dziś coraz częściej małżeństwa pomiędzy chrześcijanami z różnych Kościołów mogą stanowić "laboratorium jedności".

Nawiązując do swojej encykliki "Deus caritas est", Benedykt XVI powiedział, że bardzo wielu ludzi oczekuje dziś od chrześcijan "daru miłości, zaufania, świadectwa, konkretnej pomocy duchowej i materialnej" oraz, że "Kościół jako wspólnota winien wprowadzać miłość w czyn". Zdaniem Papieża znalezienie odpowiedzi na współczesne wyzwania charytatywne zależy w dużej mierze od współpracy chrześcijan różnych wyznań.

Benedykt XVI powiedział, że wszyscy chrześcijanie mogą włączyć się we współpracę na rzecz potrzebujących, wykorzystując sieć wzajemnych relacji, jakie zrodził dotychczasowy dialog ekumeniczny oraz wspólne działania na rzecz bliźniego. "W duchu ewangelicznego nakazu miłości starajmy się podjąć tę pełną troski posługę względem potrzebujących braci, kimkolwiek są" - zachęcił Ojciec Święty. Życzył też wszystkim zgromadzonym, by świadectwo wspólnie realizowanej miłości na rzecz najbardziej potrzebujących, uczyniło głoszenie światu Chrystusa bardziej wiarygodnym i bardziej zbliżało różne Kościoły. Słowa te wywołały aplauz zgromadzonych.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama