Benedykt XVI prosi o modliwę w intencji pielgrzymki do Polski

Dzisiaj Ojciec Święty zatrzymał się nad postacią Piotra Apostoła. Jego imię jest najczęściej po Jezusie cytowane w pismach nowotestamentalnych. Jak wiadomo, był rybakiem pochodzącym z Betsaidy.

"Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Cieszę się, że niebawem będę mógł odwiedzić Polskę. Ta wizyta będzie przebiegała pod hasłem: „Trwajcie mocni w wierze”. Już dziś proszę Was i cały Kościół w Polsce o modlitwę, abyśmy w tych dniach, wspierani łaską Bożą, wzajemnie ubogacali się świadectwem wiary. Niech Sługa Boży Jan Paweł II nam towarzyszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!".

Tymi słowami Benedykt XVI pozdrowił Polaków przybyłych na środową audiencję ogólną. W ramach cyklu katechez o Kościele swoje główne rozważanie poświęcił Szymonowi Piotrowi, zwanemu Księciem Apostołów. Papież podkreślił jego niezwykle głębokie przywiązanie do Chrystusa, które – niezależnie od osobistych słabości – pozwoliło mu stać się „skałą”, na której powstał Kościół.

Dzisiaj Ojciec Święty zatrzymał się nad postacią Piotra Apostoła. Jego imię jest najczęściej po Jezusie cytowane w pismach nowotestamentalnych. Jak wiadomo, był rybakiem pochodzącym z Betsaidy. Był zainteresowany kwestiami religijnymi, na co wskazuje fakt, że udał się z bratem Andrzejem do Judei, aby słuchać Jana Chrzciciela. Był wierzącym żydem, ufnym w działanie Boże w historii swego ludu.

Ewangelie przedstawiają go jako człowieka zdecydowanego i impulsywnego, a równocześnie prostodusznego i bojaźliwego, niemniej jednak uczciwego do tego stopnia, że potrafił okazać szczery żal za swą niewierność. Jest zdolny do wyznania: „Ty jesteś Chrystus”, a zaraz potem jest zgorszony wizją krzyża i, odwodząc Jezusa od spełniania woli Ojca, zasługuje na miano szatana. Jednak po doświadczeniu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, Piotr z odwagą podejmuje zadanie naśladowania Mistrza i umacnia Jego uczniów w wierze, a swoje świadectwo potwierdza męczeńską śmiercią.

Polskich pielgrzymów było na Placu św. Piotra 1200.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama