Pierwszy konsystorz

Na Placu św. Piotra miał miejsce zwyczajny konsystorz publiczny - pierwszy za pontyfikatu papieża Benedykta XVI.

Podczas uroczystości Ojciec Święty wręczył birety kardynalskie piętnastu nowym purpuratom. Wśród nich był arcybiskup krakowski Stanisław Dziwisz.

Uroczystość miała charakter Liturgii Słowa. Na początku Benedykt XVI odczytał po łacinie formułę mianowania kardynałów oraz podał ich nazwiska. Wśród 15 nowych purpuratów jest 12 przyszłych elektorów, którzy będą wybierali nowego papieża na następnym konklawe.Gdy papież odczytywał nazwiska nowych kardynałów, były one przyjmowane oklaskami przez obecnych na Placu św. Piotra wiernych. Owację otrzymał m.in. wyraźnie wzruszony, z trudem powstrzymujący łzy metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

W imieniu nowych członków Kolegium Kardynalskiego przemówił prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. William Levada. Podkreślił, że nowi purpuraci zdają sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności, jaką obarczył ich Papież i zapewnił - w ich imieniu - o ich "pełnej miłości i oddania wierności, bez żadnych granic i zastrzeżeń, wolnej od troski o samych siebie i o własne życie".

Po modlitwie za Kościół i czytaniach biblijnych Ojciec Święty wygłosił homilię. "Liczę na was, Czcigodni Bracia, liczę na całe Kolegium, do którego wstępujecie, że będziecie głosić światu, że «Deus caritas est». Liczę na was, aby dzięki uważnemu dowartościowaniu maluczkich i ubogich Kościół niósł światu w sposób wyrazisty orędzie i wyzwanie cywilizacji miłości" - dodał Ojciec Święty. Wyjaśnił, że "symbolem tego wszystkiego jest purpura, którą zostaliście wyróżnieni. Niech będzie ona prawdziwie symbolem żarliwej chrześcijańskiej miłości, która przejawia się w waszym życiu" - wezwał Papież.

Po homilii nowo mianowani kardynałowie złożyli po łacinie wyznanie wiary oraz przyrzekli posłuszeństwo i wierność Benedyktowi XVI i jego następcom.

Najbardziej uroczystym momentem konsystorza było nałożenie przez Biskupa Rzymu nowym kardynałom czerwonych nakryć głowy - biretów oraz wręczenie bulli nominacyjnych. Czerwone elementy stroju symbolizują oddanie kardynała w służbie Kościołowi powszechnemu, aż do złożenia ofiary z życia w razie potrzeby.

Po śpiewie "Tu es Petrus" (Ty jesteś Piotr) nowi kardynałowie podchodzili do siedzącego Ojca Świętego, klękali przed nim, a Papież wkładał każdemu z nich na głowę biret. Wręczał im także bullę nominacyjną, w której każdemu z nich przydzielał kościół tytularny w Wiecznym Mieście. W stolicy Włoch jest ponad 330 parafii- blisko połowa świątyń parafialnych, zwłaszcza te najstarsze i najbardziej zabytkowe, stanowi kościoły tytularne kardynałów. Kard. Stanisławowi Dziwiszowi został przyznany kościół Santa Maria in Popolo na Placu del Popolo w centrum stolicy Włoch.

W związku z konsystorzem do Rzymu przyjechała liczna grupa krakowian z prezydentem miasta Jackiem Majchrowskim i wojewodą małopolskim Witoldem Kochanem. Obecni byli także: kard. Franciszek Macharski, biskupi: Jan Szkodoń, Jan Zając, Józef Guzek oraz biskup-senior Albin Małysiak. Spośród grup pielgrzymów wyróżniali się ubrani w tradycyjne stroje górale z Raby Wyżnej - rodzinnej miejscowości kard. Dziwisza.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg