Kolonia 2005: Czuwanie z Ojcem świętym

Około 700 tys. młodych zgromadziło się na Marienfeld, odległym około 30 km od Kolonii, aby wziąć udział w czuwaniu z Benedyktem XVI.

Przybycie Papieża, oczekiwane około godziny 19.30, opóźniło się. Ojciec św. przybył papamobilem o 19.56. Po kilkuminutowym oczekiwaniu wyruszył pomiędzy sektory, w których zgromadzona jest młodzież.

Papież przejechał przez środek Marienfeld i skierował się do zakrystii.

Zabrzmiał hymn ŚDM.

Rozpoczęło się czuwanie, złożone z nieszporów i adoracji. Jego szczegółowy przebieg podajemy za stroną www.sdm.org.pl:

Najpierw nastąpiło poświęcenie dzwonu im. Jana Pawła II.

Czuwanie z Ojcem Świętym
Marienfeld: 20 sierpnia


Myśl biblijna: Oddać MU pokłon
"Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon." (Mt 2,11a)


Wprowadzenie
Serdeczne powitanie w miejscu, które nazywa się Marienfeld (Plac Maryi). Na tej ziemi, w dalekim roku 1150, został ufundowany klasztor sióstr cystersek, który później przeszedł w ręce ojców cystersów. Pięć wieków temu klasztor ten stał się znanym sanktuarium maryjnym. Kamienna rzeźba Madonny przez wieki była uważana za "najpiękniejszą pietę Nadrenii". Do 5000 pielgrzymów odwiedzało w niedzielę i w uroczystości to sanktuarium, aby przed Pietą Madonny przedstawiać swoje troski i prośby, ufając Maryi, która trzyma w swoich rękach Swojego Syna niedawno złożonego z krzyża. W roku 1950 kościół i pozostałości po klasztorze zostały zniszczone, aby ustąpić miejsca odkrywkowej kopalni węgla. Dziś w tym miejscu zbieramy się, aby zbudować "żywą katedrę", aby jeszcze raz z tego miejsca uczynić miejsce modlitwy.

Na XX ŚDM został zbudowany na tym miejscu pewien rodzaj katedry. 27 oświeconych kolumn w zachodniej części placu symbolizujących 27 diecezji niemieckich. Młodzi z całego świata urządzą i wyposażą tę katedrę w sobotę popołudniu: zapalą ponad 12 tysięcy świec, które oświetlą dolinę i drogę procesji; w dolinie zbudują ołtarz i ustawią krzyż oraz ikonę Światowego Dnia Młodzieży.

W swoim orędziu na XX ŚDM 2005 Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: " (Mt 2,11). Jeśli w Dziecięciu, jakie Maryja tuli w swych ramionach, Mędrcy rozpoznają i wielbią Oczekiwanego przez narody i Zapowiadanego przez proroków, my dzisiaj możemy czcić Go w Eucharystii i rozpoznawać jako naszego Stwórcę, jedynego Pana i Zbawiciela. Oddajcie cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym życiu!"

Czuwanie składa się z dwóch części: podczas liturgii nieszporów będziemy medytować mękę Chrystusa (wprowadzenie Krzyża) i pielgrzymkę wiary Maryi (wprowadzenie ikony Madonny). Liturgia adoracji eucharystycznej rozpocznie się liturgią światła i będzie kontynuowana w postaci procesji (pielgrzymki) z Najświętszym Sakramentem, która nam przypomni o pierwszej na świecie procesji Corpus Domini w 1246 roku w Kolonii.
Podczas czuwania Bóg będzie mówił do nas, a my, modląc się psalmami, posłużymy się głosem ludzi, którzy w swoim życiu doświadczyli Bożej obecności. Razem z nimi będziemy chwalić Boga. Pamiętamy, że Maryja dała światło Jezusowi, który jest światłem świata. Rozpoznamy w chlebie Eucharystycznym szczególny znak Boga: w nim Jezus jest "sakramentalnie obecny ciałem, krwią, duszą i boskością" (Jan Paweł II).

Poza tym warto odnotować, że po starym klasztorze cysterskim pozostała, oprócz Piety, tylko płaskorzeźba w alabastrze (XIV) przedstawiająca trzech Króli adorujących Jezusa!

Modlitwy w czasie czuwania zostaną wyrażone także gestami i znakami przez zespół tańca liturgicznego Jesuprem ("miłość dla Jezusa"), złożonego z młodych Indian z Kolonii pod dyrekcją dr Ronalda Sequeira, oraz przez chór ghaneński z parafii p.w. św. Rocha w Dusseldorfie.


LITURGIA NIESZPORÓW


Ojciec Święty przybywa na wzgórze "drogą papieską"; chór wykonuje pieśń "Jeruzalem".

Ojciec Święty: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Ojciec Święty: Pokój z wami.
Wszyscy: I z duchem twoim.

Pieśń: Jesus Christ, you are my life, nr 47

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

Reklama

Reklama