Benedykt XVI: Burundi potrzebuje pojednania

Do wzmożenia działań na rzecz pokoju i pojednania narodowego w Burundi wezwał tamtejszych biskupów Benedykt XVI.

Przyjął on grupę hierarchów z tego kraju, przebywających w Rzymie w ramach wizyty "ad limina" i wygłosił do nich krótkie przemówienie.

Na czele delegacji stał bp Jean Ntagwarara z Bubanzy, przewodniczący episkopatu Burundi.

Papież przypomniał, że główne cele pobytu biskupó w Wiecznym Mieście to nawiedzenie grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz spotkanie z Następcą Piotra i jego współpracownikami. Życzył, aby "to doświadczenie komunii w miłości dodawało im odwagi w ich misji sług Ewangelii Chrystusowej i dla nadziei świata".

Dziękując bp. Ntagwararze za słowa pozdrowienia, Papież podkreślił, że odzwierciedlają one "duchową i misyjną żywotność waszych wspólnot diecezjalnych, którym przekazuję, podobnie jak wszystkim Burundyjczykom, pełne miłości pozdrowienia". Wspomniał też zamordowanego pod koniec 2003 r. nuncjusza apostolskiego w tym kraju abp. Michaela A. Courtneya, "który był wierny aż po dar własnego życia misji, jaką powierzył mu Ojciec Święty, w służbie waszemu drogiemu krajowi i miejscowemu Kościołowi".

Benedykt XVI stwierdził, że programy duszpasterskie, opracowane przez hierarchów burundyjskich, zmierzają do wspierania dzieła pokoju i pojednania w kraju, zwłaszcza teraz w okresie zbliżających się wyborów. Przypomniał, że "cierpienia, które znosiliście w ponurych godzinach wojny, w toku której liczni chrześcijanie dawali w sposób bohaterski świadectwo swej wiary, nie zgasiły pragnienia pracy na rzecz braterstwa i jedności między wszystkimi, idąc za Chrystusem i w Jego imię".

"Życzę, aby plan działań duszpasterskich, wypracowany z tą myślą, jak również synody diecezjalne przyczyniły się do głoszenia Ewangelii, uzdrowienia pamięci i serc, aby sprzyjały solidarności między wszystkimi mieszkańcami kraju, zaniku ducha nienawiści i wrogości i aby zachęcały wszystkich do przebaczenia i pojednania" - powiedział Papież.

Przypomniał, że w tym roku przypada 10. rocznica ogłoszenia przez Jana Pawła II adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Africa". Życzył swym gościom, aby dokument ten stał się kartą ich zaangażowania w misję, którą im powierzono, w łączności z innymi Kościołami lokalnymi. Zachęcił ich szczególnie do zwrócenia na nowo uwagi na wszystkich wiernych, aby przeżywali oni dzisiaj coraz mocniej te wymogi, jakie nałożył na nie sakrament chrztu.

Wielu mieszkańców kraju żyje w wielkiej biedzie i w warunkach wewnętrznej pustyni, wystawieni na pokusy powrotu do dawnych praktyk, nie oczyszczonych przez Ducha Pana, lub zwrócenia się ku sektom - mówił Papież. Aby temu przeciwdziałać, potrzebna jest solidna formacja chrześcijańska w połączeniu z wysiłkami na rzecz inkulturacji, zwłaszcza gdy chodzi o tłumaczenie Biblii i tekstów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. "Pozwoli to przystosowywać coraz lepiej orędzie ewangeliczne, zachowując przy tym wierność wszystkim prawdziwym wartościom afrykańskim" - dodał Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama