Audiencja środowa: Kantyk sprawiedliwych

Pieśń, śpiewana w wizji z Apokalipsy przez sprawiedliwych, którzy zwyciężyli w walce z szatańską bestią, była tematem katechezy Benedykta XVI podczas audiencji ogólnej 11 maja na Placu św. Piotra w Watykanie.

Po wygłoszeniu nauki i streszczeniu jej w kilku językach, Papież pozdrowił przybyłych pielgrzymów, m.in. po polsku, odmówił z nimi Modlitwę Pańską i udzielił zebranym błogosławieństwa apostolskiego.

Streszczenie katechezy w języku polskim odczytał ks. Paweł Ptasznik, kierownik sekcji polskiej Sekretariatu Stanu:

"Rozważamy dziś słowa kantyku, który w wizji z Apokalipsy śpiewają sprawiedliwi, którzy zwyciężyli w walce z szatańską bestią. Wysławiają oni Pana, którego dzieła są wielkie i godne podziwu, a drogi Jego sprawiedliwe i wierne. Wznoszą oni hymn uwielbienia na cześć Boga, który nie jest obojętny na losy ludzkie, ale czynnie w nich uczestniczy. Jego zaś działanie w historii jest znakiem, wezwaniem do nawrócenia wszystkich ludów ziemi.

Ludzkość jest w stanie odczytywać tę zbawczą obecność i może kształtować swoją historię w bojaźni Bożej, która nie ma nic wspólnego z lękiem, ale jest uznaniem nadprzyrodzonej wielkości i mocy Boga. W cytowanym dziś fragmencie Apokalipsy bojaźń jednoczy się ze czcią: Któż by się nie bał, o Panie, Twego imienia nie uczcił. Kto żyje w bojaźni Pańskiej, nie musi się lękać zła, które pojawia się w dziejach, gdyż może być pewien, że ostatecznie ujawnią się słuszne Boże wyroki".

Na Placu było ok. 1,4 tys. Polaków, w tym nuncjusz apostolski w Kazachstanie i trzech krajach Azji Środkowej, abp Józef Wesołowski.

Benedykt XVI powiedział po polsku: "Pozdrawiam obecnych tu Polaków. W tych dniach razem z wami oddaję cześć świętemu Stanisławowi i polecam jego opiece cały Kościół w Polsce. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg