Aktualność adoracji Eucharystii

Franciszek na kongres w Fatimie.

Do przyszłorocznych obchodów stulecia objawień fatimskich Kościół w Portugalii przygotuje się duchowo IV Krajowym Kongresem Eucharystycznym. Odbędzie się on właśnie w Fatimie. Uznanie dla tej decyzji tamtejszego episkopatu wyraził Papież w liście nominacyjnym do swojego specjalnego wysłannika na ten kongres. Mianował nim prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. João Braza de Aviza. Trzydniowe uroczystości rozpoczną się w fatimskim sanktuarium maryjnym 10 czerwca.

„Życie wieczne przyszedł dać swoim owcom Chrystus, najwyższy Pasterz, który powiedział: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie»” (J 6, 35) – pisze Franciszek do brazylijskiego kardynała. – Ludziom dręczonym tylu problemami i nieszczęściami Kościół stale ukazuje drogę zbawienia, karmiąc dusze chlebem dającym radość i zbawczym napojem, tym lekarstwem nieśmiertelności ustanowionym przez Pana Jezusa na ostatniej wieczerzy”.

„W tych naszych czasach, kiedy «wypaczony antropocentryzm stwarza przestrzeń dla wypaczonego stylu życia», nie dziwi «wszechobecność paradygmatu technokratycznego i uwielbienia nieograniczonej ludzkiej władzy»” – pisze Ojciec Święty do swojego specjalnego wysłannika na Kongres Eucharystyczny w Fatimie, przytaczając słowa swej encykliki „Laudato si’”. Następnie dodaje: „Tym bardziej ludzie potrzebują prawdziwej i pokornej adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak więc, jak zachęcał nas mój święty Poprzednik Jan Paweł II, «odwołujmy się do Boga przez Chrystusa, pamiętni owych słów z Maryjnego Magnificat, które ogłosiły miłosierdzie z pokolenia na pokolenie! Wołajmy o miłosierdzie Boga samego dla współczesnego pokolenia! Niech Kościół, który na podobieństwo Maryi stara się być również matką ludzi w Bogu, wypowie w tej modlitwie całą macierzyńską troskę, a zarazem tę ufną miłość, z której rodzi się najgorętsza potrzeba modlitwy».

Po zacytowaniu tych wciąż aktualnych słów encykliki Jana Pawła II «Dives in misericordia» (n. 15) Papież Franciszek zleca kard. João Brazowi de Avizowi, by zachęcił uczestników portugalskiego Kongresu Eucharystycznego w Fatimie do stałego kultu Najświętszego Sakramentu. Prosi go też, bo modlił się z nimi w jego intencji.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama