Watykan na ŚZZ: klimat a choroby

Cele zrównoważonego rozwoju są „zintegrowane i nierozdzielne”, ponieważ postęp w jednej dziedzinie zależy od tego, czy dokonuje się on też w wielu innych.

Przypomniał o tym szef watykańskiej delegacji na trwającej od 23 do 28 maja w Genewie 69. posiedzenie Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA). Jest ono najwyższym organem decyzyjnym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Za temat ma tym razem zdrowie w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r.

Ks. Jean-Marie Mupendawatu podkreślił, że w tym oenzetowskim dokumencie kładzie się nacisk na godność osoby ludzkiej i zapewnienie zdrowego życia wszystkim ludziom. Cele rozwoju mają charakter globalny i dotyczą każdego kraju.

Sekretarz Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych podjął sprawę zależności między zmianami klimatu a rozprzestrzenianiem się chorób. Wskazał, że konieczna jest większa wola polityczna i zaangażowanie społeczeństw obywatelskich, by osiągnąć naprawdę znaczące i skuteczne porozumienia w kwestii środowiska. Międzynarodowe negocjacje często nie osiągają większych postępów, gdyż pewne kraje stawiają własne interesy ponad dobro wspólne. Pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga duchowny przytoczył słowa Papieża Franciszka z encykliki „Laudato si’”, że „w świecie, w którym wszyscy są od siebie zależni, chodzi przede wszystkim o to, aby proponowane rozwiązania wynikały z perspektywy globalnej, a nie tylko broniły interesów pewnych krajów... niezbędne okazuje się porozumienie globalne, które prowadziłoby na przykład do zaplanowania zrównoważonego i zróżnicowanego rolnictwa, rozwijania odnawialnych i mało zanieczyszczających form energii, promowania większej efektywności energetycznej, krzewienia lepszego zarządzania zasobami leśnymi i morskimi, zapewnienia wszystkim dostępu do wody pitnej”.

Na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w Genewie ks. Mupendawatu przypomniał stałe wysiłki, jakie katolickie instytucje służby zdrowia podejmują w walce z AIDS, gruźlicą, malarią oraz zaniedbywanymi chorobami tropikalnymi i innymi schorzeniami zakaźnymi. Zapowiedział, że Papieska Rada ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych zorganizuje 9 i 10 czerwca w Rzymie we współpracy z Fundacją Raoula Follereau, Zakonem Maltańskim oraz Sasakawa Memorial Health Foundation sympozjum o opiece nad osobami zarażonymi chorobą Hansena, czyli trądem. Natomiast od 10 do 12 listopada b.r. odbędzie się 31. międzynarodowa konferencja tej watykańskiej dykasterii, tym razem na temat chorób rzadkich i zaniedbanych chorób tropikalnych.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| ROZWÓJ, ZDROWIE

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama