Niech Najwyższy pozwoli nam jeszcze bardziej umacniać naszą przyjaźń

Papieskie przesłanie na żydowskie święto Paschy.

22 kwietnia wieczorem Żydzi rozpoczynają obchody święta Paschy, które potrwają do soboty 30 kwietnia. Jest ono pamiątką wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Specjalne przesłanie do społeczności żydowskiej Wiecznego Miasta Papież wystosował z tej okazji na ręce głównego rabina Rzymu Riccardo Di Segni.

Ojciec Święty wspomina z wdzięcznością swoją niedawną wizytę w rzymskiej synagodze, co miało miejsce 17 stycznia. Podkreśla, że został wtedy serdecznie przyjęty przez rabina i całą wspólnotę żydowską. „Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia na święto Paschy – pisze Franciszek. – Przypomina ono, że Wszechmogący wyzwolił swój umiłowany lud z niewoli i zaprowadził go do Ziemi Obiecanej. Niech On wam towarzyszy także dzisiaj obfitością swego błogosławieństwa, niech chroni waszą społeczność i w swoim miłosierdziu obdarzy każdego pokojem” – czytamy w przesłaniu. Papież zapewnia o modlitwie i sam o nią prosi. „Niech Najwyższy pozwoli nam jeszcze bardziej umacniać naszą przyjaźń” – konkluduje Ojciec Święty.

Papież przekazał tż pozdrowienia wspólnocie żydowskiej w Argentynie z okazji rozpoczynającego się dziś w judaizmie święta Paschy. Wysłał je na ręce rabina Abrahama Skórki, z którym przyjaźni się od czasów, gdy był arcybiskupem Buenos Aires. Znakiem trwającej nadal owocnej znajomości był m.in. udział tego argentyńskiego rabina w podróży Ojca Świętego na Bliski Wschód w 2014 r.

„W tych dniach będę modlił się razem z wami wspominając wielkie dzieła Pana i będę prosił, by dokonał On ich ponownie w dzisiejszym świecie, w naszych społeczeństwach i w naszych sercach. Obyśmy odczuli Jego przejście, by po raz kolejny wyzwolił nas z tak wielu zniewoleń” – napisał Franciszek. Ponadto dodał, że w psalmie śpiewamy, iż miłosierdzie Pana trwa na wieki. Prosi Go więc, by to miłosierdzie wyzwoliło nas od bólu i smutku, niesprawiedliwości i wszelkiego bałwochwalstwa. Niech także pocieszy wszystkich zasmuconych i tych, którzy nie mogą wyrazić swojej radości.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama