Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia

„Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia”. Taki temat wybrał Papież na przyszłoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (17 stycznia 2016 r.), obchodzony w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego.

Przypadnie on podczas Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i wpisuje się logicznie w jego kontekst – czytamy w komunikacie wydanym przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

Temat obchodów podkreśla dwa aspekty. Jego pierwsza część, „Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem”, wskazuje na dramatyczną sytuację tak licznych ludzi zmuszonych do opuszczenia swego kraju. Nieraz tragicznie kończą oni życie na morzu. Ojciec Święty nie chce, byśmy o tym zapominali. Jest to zgodne z jego słowami z bulli Misericordiae vultus, ogłaszającej Rok Święty: „Nie wpadajmy w obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie, które usypia ducha i nie pozwala odkryć nowości, w cynizm, który niszczy. Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności” (15).

Druga część tematu Dnia Migranta i Uchodźcy brzmi: „Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia”. Chodzi o to, jak na zjawisko migracji winien odpowiadać Kościół. Franciszek zachęca, by w Roku Jubileuszowym podejmować uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy. Wśród nich jest też przyjmowanie przybyszów. Komunikat watykańskiej dykasterii przypomina wezwanie Papieża, by „głosić wolność tym, którzy są więźniami nowych form niewolnictwa nowoczesnego społeczeństwa” (Misericordiae vultus, 16).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama