Papież apeluje o pokój na Ukrainie

Nawoływał także do zaangażowania w walkę z trądem.

Jezus sam jest „dobrą nowiną”, w którą należy uwierzyć, przyjąć i przekazać mężczyznom i kobietom wszystkich czasów, aby także oni zawierzyli Jemu swoje życie. Dlatego „ten, kto Go słucha i idzie za Nim wejdzie do królestwa Bożego”. Mówił o tym papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym dzisiejszą modlitwę „Anioł Pański” na placu św. Piotra w Watykanie.

Franciszek wskazał, że „Jezus jest wypełnieniem obietnic Bożych, ponieważ jest Tym, który daje człowiekowi Ducha Świętego”. Jest „wodą żywą”, która „gasi pragnienie naszego niespokojnego serca, spragnionego życia, miłości, wolności, pokoju: spragnionego Boga”.

Bóg stając się człowiekiem, uczynił swoim nasze pragnienie swoim „życia pełnego, wolnego od niewoli zła i śmierci”. - Jednocześnie wraz ze swoim wcieleniem Bóg umieścił swe pragnienie w sercu człowieka: Jezusa z Nazaretu. Zatem w sercu Chrystusa spotykają się pragnienie człowieka i Boga - tłumaczył papież.

Nawiązując do kończącego się dziś Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Ojciec Święty wezwał do kontynuowania modlitwy i zaangażowania „w dążeniu do pełnej jedności uczniów Chrystusa, będąc pewnymi, że On sam jest u naszego boku i podtrzymuje nas mocą swojego Ducha, aby ten cel się przybliżył”.

Po odmówieniu z wiernymi modlitwy „Anioł Pański” papież wezwał do dialogu na Ukrainie, by zakończyły się trwające tam walki. - Z żywym niepokojem śledzę nasilenie się walk na wschodniej Ukrainie, które nadal powodują liczne ofiary wśród ludności cywilnej. Zapewniając o mej modlitwie za cierpiących, ponawiam żarliwe wezwanie do wznowienia prób dialogu i położenia kresu wszelkiej wrogości - powiedział papież.

Przypomniał też, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorych na Trąd. - Wyrażam moją bliskość wobec wszystkich osób, które cierpią z powodu tej choroby, jak również wobec tych, którzy się nimi opiekują, i tych, którzy walczą, aby usunąć przyczyny tej zarazy, to znaczy warunki życia niegodne człowieka. Ponówmy nasze solidarne zaangażowanie na rzecz tych braci i sióstr! - apelował Franciszek.

Na zakończenie pozdrowił zgromadzone na placu św. Piotra dzieci z rzymskiej Akcji Katolickiej, które przybyły do Watykanu na zakończenie dorocznej Karawany Pokoju. Zachęcił je do kontynuowania „z radością chrześcijańskiego pielgrzymowania, niosąc wszystkim pokój Jezusa”. Stojąca obok Ojca Świętego dziewczynka odczytała w ich imieniu przesłanie tegorocznej Karawany.

***

Tekst papieskiego rozważania na następnej stronie:

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama