Święty Antoni przyciąga

Do diecezjalnego sanktuarium w Ratowie przybyły tłumy wiernych, aby pod przewodnictwem bp. Romana Marcinkowskiego modlić się do świętego patrona z Padwy.

Sumie odpustowej przewodniczył bp Roman Marcinkowski. W kazaniu przypomniał, że powołaniem każdego człowieka jest bycie świątynią Boga. – Lecz to powołanie pociąga za sobą wiele trudnych wyborów. Wybranie zła z pozoru może wydawać się wygodniejsze niż wybieranie dobra. Dopiero w ostatecznym rozrachunku droga, którą podążamy, może zaprowadzić nas do spotkania z Bogiem lub wywieść na manowce – mówił biskup. Kaznodzieja odniósł się do przykładów świętych: Antoniego z Padwy i Jana Pawła II.

- Ta sama prawda, która przemieniała życie tylu świętych, ma przemienić i moje życie. Jest nią prawda, że jestem ”Chrystusowy”. Oznacza ona, że należę do Chrystusa i że żyję z Nim w zażyłej przyjaźni, naśladuję go, słucham i należę ciałem i duszą do Niego. W tym świecie, w którym żyjemy, strzeżmy świątyni Boga w nas! To właśnie w nas: w naszych myślach, pragnieniach, czynach słowach ma się objawić Bóg – mówił bp Marcinkowski.

Przywołał słowa św. Jana Pawła II z 1987 roku, gdy papież w czasie beatyfikacji Karoliny Kózkówny powiedział: ”Czyż święci są po to, aby nas zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym »dla nas i dla naszego zbawienia«, to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie” – mówił bp Roman, przypominając nauczanie św. Jana Pawła II.

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się już dzień wcześniej Nieszporami, którym przewodniczył ks. prof. Ireneusz Mroczkowski. W czasie liturgii mówił, w jaki sposób w życiu i nauczaniu św. Antoniego wyraziło się siedem darów Ducha Świętego. – Dary te objawiły się przez dzieło jego życia, a dla nas są wskazówką, jak mamy odnajdować Pana Boga i samych siebie oraz nasze relacje z innymi. Za wstawiennictwem św. Antoniego powinniśmy prosić o wsparcie w odnalezieniu tych najważniejszych darów, a dopiero w dalszej kolejności prosić o pomoc w odnalezieniu innych rzeczy zagubionych – mówił ks. Mroczkowski.

Na zakończenie Nieszporów i Sumy odpustowej poświęcono chlebki i lilie św. Antoniego.

Odpust, który zgromadził tłumy wiernych, był pierwszym akcentem Dni św. Antoniego, które w Ratowie trwały do niedzieli, 15 czerwca.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg