Premier Zielonego Przylądka w Watykanie

Na prywatnej audiencji Ojciec Święty przyjął premiera Zielonego Przylądka José Marię Pereirę Nevesa. Ten zachodnioafrykański polityk przybył do Watykanu dla dokonania wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między swoim krajem a Stolicą Apostolską.

Porozumienie reguluje status Kościoła katolickiego w Zielonym Przylądku i, jak stwierdzono w watykański komunikacie prasowym, „dodatkowo umacnia więzi przyjaźni i współpracy łączące obie strony”. Podkreślił to także kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin w czasie odnośnej ceremonii dyplomatycznej. Zaznaczył przy tym, że akt ten jest „namacalnym znakiem «kultury spotkania», do której namawia wspólnotę międzynarodową Papież Franciszek. 

Wśród konkretnych ustaleń ratyfikowanej umowy wymienia się: uznanie niedzieli jako dnia świątecznego, regulacje prawne dotyczące troski o miejsca kultu, uznanie cywilnych skutków małżeństw kościelnych, gwarancje prawne dla katolickich instytucji oświatowych, nauczanie religii w szkołach, regulacje dotyczące kościelnej działalności socjalnej i charytatywnej, opiekę duszpasterską w wojsku, więzieniach i szpitalach, a także zasady dotyczące własności i opodatkowania dóbr kościelnych. Porozumienie między Zielonym Przylądkiem a Stolicą Apostolską wchodzi w życie 30 dni od wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.
 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama