Każdy lekarz ma prawo do klauzuli sumienia!

Każdy lekarz ma prawo do klauzuli sumienia i nie ma takiej siły, która może zmusić go do działania wbrew własnemu sumieniu - powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz odnosząc się do stanowiska Komitetu Bioetyki PAN w tej sprawie.

Według Komitetu "klauzula sumienia nie może być używana jako instrument narzucania innym, a w szczególności pacjentowi, żywionych przez przedstawiciela zawodu medycznego przekonań moralnych". Komitet przypomniał, że lekarz ma prawo odmówić wykonania świadczenia medycznego tylko wtedy, gdy takie działanie "bezpośrednio" narusza lub zagraża dobru, które według jego przekonań moralnych powinno być chronione, np. życie płodu. Nie może jednak odmówić pacjentowi informacji niezbędnych do podjęcia decyzji dot. leczenia.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz w powiedział PAP we wtorek, że opinia Komitetu nikogo do niczego nie zobowiązuje. "Obowiązują nas w tej kwestii przepisy zawarte w ustawie o zawodzie lekarza oraz wytyczne rezolucji Rady Europy z 2010 r." - przypomniał.

"Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 39 zawiera klauzulę sumienia, czyli generalną zasadę, że lekarz ma prawo nie podjąć się leczenia lub odmówić kontynuacji leczenia pacjenta, jeżeli jest ono niezgodne z jego sumieniem" - wyjaśnił.

Dodał, że prawo lekarzy do korzystania z klauzuli sumienia zostało także potwierdzone w rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, na co duży wpływ mieli przedstawiciele z Polski.

"Każdy lekarz ma prawdo do klauzuli sumienia i nie ma takiej siły, która może zmusić go do działania wbrew własnemu sumieniu" - zaznaczył Hamankiewicz. Według niego polskie przepisy wymagają jeszcze zmiany tak, by w przypadku odmowy wykonania świadczenia, to nie lekarz był zobowiązany do wskazania innego lekarza, który to świadczenie wykona.

"Wskazanie miejsca, gdzie pacjent może uzyskać świadczenie to obowiązek państwa, czyli np. wojewody, burmistrza, wójta" - uważa prezes NRL.

Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zaproponowała kilka tygodni temu nowelizację ustawy o zawodzie lekarza, która ułatwiłaby lekarzom korzystanie z klauzuli sumienia jednocześnie nie ograniczając pacjentom dostępu do świadczeń, których lekarz może odmówić. Według propozycji w przypadku odmowy to nie lekarz, ale placówka, w której pracuje, powinna być zobowiązana do wskazywania pacjentowi innego lekarza, który świadczenie wykona.

 

 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| ETYKA, NRL, PAN, PRAWO, ZDROWIE

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg