Przez dzieła miłosierdzia otwierajcie horyzonty nadziei

Świadectwo wiary nieodłącznie musi być powiązane z uczynkami miłosierdzia. Papież Franciszek mówił o tym do 3,5 tys. kawalerów i dam z Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Przybyli oni do Rzymu w pielgrzymce z okazji Roku Wiary.

Swe przemówienie Ojciec Święty osnuł wokół trzech słów: kroczyć, budować i wyznawać. 

„Przeżywacie doświadczenie pielgrzymki, która jest wielkim symbolem życia ludzkiego i chrześcijańskiego. Każdy z nas może być «tułaczem» albo «pielgrzymem» – mówił Franciszek. – W dzisiejszych czasach jest wielu «tułaczy», ludzi pozbawionych życiowych ideałów i często niezdolnych do nadania sensu wydarzeniom świata. Poprzez znak pielgrzymki wyrażacie wolę, by nie być «tułaczami». Bądźcie świadkami głębokiego sensu i światła, które przynosi wiara; umiejcie zachować wielkie bogactwo wartości i mądrości płynącej z przeszłości, ale przeżywając intensywnie teraźniejszość, angażując się w dzisiejszy świat, spoglądając w przyszłość i otwierając horyzonty nadziei poprzez wasze dzieło, tak by nadać społeczeństwu bardziej ludzkie oblicze”. 

Franciszek nawiązał też do prawie tysiącletniej historii bożogrobców. Przypomniał, że są jednym z najstarszych zakonów opiekuńczo-miłosiernych wciąż działającym. Podziękował za ich ofiarną służbę cierpiącym i potrzebującym mieszkańcom Ziemi Świętej. Zapewnił też o swej codziennej modlitwie w ich intencji.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg