Razem dla moralności

Patriarcha moskiewski wystosował list do obradującego w Atenach XX Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławia. Podkreślił misję tego forum w obronie wartości chrześcijańskich na naszym kontynencie.

Cyryl I wyraził przekonanie, że obradujące w Arenach forum wnosi ogromny wkład w obronę tradycyjnych wartości, od zachowania których zależy trwałość chrześcijańskiego fundamentu kultury europejskiej oraz moralnej bazy społeczeństwa. Temat obecnego Zgromadzenia „Demokracja parlamentarna a chrześcijaństwo: sens wartości prawosławnych” zdaniem patriarchy moskiewskiego inspiruje do rozmyślań nad drogami współpracy instytucji parlamentarnych i tradycyjnych wspólnot religijnych w przeciwstawianiu się wyzwaniom współczesnego, zsekularyzowanego świata.

Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia z żalem zauważa, że w obecnym czasie dominuje propaganda hedonistycznego stylu życia pozbawionego moralności. Dlatego postuluje on zwarcie szeregów ludzi, którym nie jest obojętna przyszłość naszej cywilizacji. Wymienione zjawiska noszą charakter globalny i dlatego zdaniem Cyryla I należy im się przeciwstawiać wspólnymi siłami.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama