Rosja: dalekowschodnia wyprawa patriarchy

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl rozpoczął kolejną podróż duszpasterską. Tym razem jej celem jest najpierw Syberia i rosyjski Daleki Wschód, a zwieńczeniem będzie wizyta w Japonii.

Okazją jest setna rocznica śmierci prawosławnego misjonarza Kraju Kwitnącej Wiśni św. Mikołaja Japońskiego (Kasatkina). Wizyta, która potrwa od 14 do 18 września, będzie miała także kontekst polityczny.

W trakcie wizyty Cyryl I będzie modlił się z japońskimi wyznawcami prawosławia, spotka się z cesarzem Akichito i premierem Japonii Yoshihiko Nodą. Odwiedzi główny ośrodek prawosławnej diecezji wschodniej Japonii Sendaj, który w ubiegłym roku ucierpiał od tsunami.

Japoński Autonomiczny Kościół Prawosławny powstał dopiero w 1970 r. na mocy dekretu o autonomii wydanego przez patriarchat moskiewski. Natomiast archimandryta Mikołaj Kasatkin, późniejszy arcybiskup, przybył do Japonii w 1861 r. i dziewięć lat później utworzył tu misję rosyjskiego prawosławia. Przetłumaczył na język japoński Pismo Święte, księgi liturgiczne i zbudował w Tokio sobór Zmartwychwstania.

Obecna wizyta patriarchy moskiewskiego w Japonii, powodowana głównie motywami religijnymi, prawdopodobnie będzie nosić również charakter pojednawczy. Ciągle trwa bowiem spór japońsko-rosyjski o Wyspy Kurylskie odebrane Japonii przez ZSRR po jej klęsce w drugiej wojnie światowej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama