Archeologiczne odkrycia na Świętym Krzyżu

Podczas prac archeologicznych prowadzonych od stycznia br. w jednym z krużganków klasztoru na Świętym Krzyżu odnaleziono 9 pochówków zakonników w trumnach z okresu od XV do XVIII wieku, ceramikę z XII w., kafle z XVI i XVII w. oraz piec z czasów średniowiecza.

Odkryte eksponaty i znaczenie ich dla nauki omawiane były podczas spotkania, które odbyło się 21 lutego br. w świętokrzyskim klasztorze.

W spotkaniu wzięli udział: superior o. Zygfryd Wiecha OMI, Jan Cedro - Wojewódzki Konserwator Zabytków z Kielc wraz ze swoimi współpracownikami, dr Czesław Hadamik - archeolog prowadzący badania, Krzysztof Furmanek, właściciel firmy, która prowadzi prace budowlane na terenie obiektu.

Zdaniem archeologa dr. Czesława Hadamika, prowadzone od stycznia br. prace archeologiczne pozwolą na pogłębienie wiedzy naukowej na temat historii klasztoru na Świętym Krzyżu. Naukowiec zwrócił uwagę, że na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku, kiedy prowadzono badania archeologiczne na Świętym Krzyżu bardziej skupiono się na badaniu wału kultowego, natomiast sam klasztor potraktowano po macoszemu.

Odnalezione szczątki doczesne zakonników zostały złożone w krypcie kaplicy Oleśnickich i są do dyspozycji antropologów. - Po zakończeniu prac zostanie zorganizowany dla nich pogrzeb. W trumnie benedyktyńskiej zostaną złożone przy kościele na zewnątrz, przy grobie o. Czesława Bartosza OMI – zapowiedział superior o. Zygfryd Wiecha OMI.

Ponadto w czasie prowadzonych prac archeologicznych we wtórnym nasypie pod posadzką krużganka odnaleziono ceramikę pochodzącą z XII wieku i późniejszą oraz wiele kafli pochodzących z XVI i XVII wieku.

Odkryto także piec z czasów średniowiecza, który służył do ogrzewania pomieszczeń klasztornych i był ówczesnym akumulatorem ciepła.

- Przewodami cieplnymi ukrytymi w ścianie rozchodziło się ciepłe powietrze do poszczególnych pomieszczeń. Gdy palono w piecu przewody były zamknięte, po zagaszeniu pieca otwierano te przewody, by nagromadzone ciepłe powietrze mogło dotrzeć do wyznaczonych sal, czy to infirmerii, dormitorium bądź refektarza. Podobne piece odnaleziono w Wąchocku, Jędrzejowie i Sulejowie – wyjaśniał dr Hadamik.

- To co udało się odnaleźć do tej pory jak również to, co zostanie wydobyte w czasie trwających jeszcze prac zostanie udostępnione dla pielgrzymów i turystów w zorganizowanej wystawie na Świętym Krzyżu – poinformował KAI o. Dariusz Malajka OMI, rzecznik świętokrzyskich oblatów.

Na temat prac archeologicznych ukaże się naukowa publikacja pod kierunkiem dr. Czesława Hadamika, w której znajdą się m.in. opisy obecnie prowadzonych archeologicznych prac, także i tych wcześniejszych, jakie były prowadzone na Świętym Krzyżu.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama