Aborcja - nie za nasze pieniądze

Rycerze Kolumba chcą zebrać milion podpisów za zaprzestaniem finansowania z budżetu UE aborcji

Rycerze Kolumba w Polsce zbierają podpisy pod projektem ustawy, która doprowadzi do zaprzestania finansowania z budżetu UE aborcji i doświadczeń na embrionach ludzkich. Akcja ma związek z decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, który 18 października 2011 roku wydał orzeczenie, że życie człowieka zaczyna się od chwili zapłodnienia. Rycerze Kolumba przyłączyli się tym samym do europejskiej inicjatywy "Jeden z Nas", której celem jest zebranie miliona podpisów w 2013 roku.

Artur Swend z radomskiej Rady Rycerzy Kolumba im. Matki Bożej Częstochowskiej nawiązując do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości powiedział, że embrion ludzki od samego początku wymaga szacunku i ma swoją godność. - To z kolei wyklucza w myśl tego orzeczenia "możliwość opatentowania jakiejkolwiek procedury, która zakłada niszczenie lub tego wymaga" - podkreślił Artur Swend. Dodał, że na tej podstawie przewodniczący włoskich ruchów pro-life Carlo Casini, ojciec inicjatywy ustawodawczej pod nazwą "Jeden z nas" zainicjował akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy, która ma doprowadzić do zaprzestania finansowania z budżetu UE aborcji i doświadczeń na embrionach ludzkich.

Pod adresem internetowym www.jedenznas.eu można już składać elektronicznie swoje podpisy. Po wejściu pod wskazany link, należy kliknąć w zielone okienko sign i "poprzyj". Instrukcja jest w języku polskim: trzeba wpisać obywatelstwo potem kolejno numer PESEL, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz zatwierdzić.

Celem inicjatywy "Jeden z Nas" jest zwiększenie obrony ludzkiego życia od momentu poczęcia w Europie - w ramach możliwości kompetencyjnych UE. Bazując na definicji embrionu ludzkiego jako początku rozwoju istoty ludzkiej - która została sformułowana w niedawnym wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (w sprawie Brüstle vs. Greenpeace) - by zapewnić spójność kompetencji unijnych w sprawach dotykających życia ludzkich embrionów, inicjatywa "Jeden z Nas" dąży do takiej zmiany prawa, by UE zakazała i zakończyła finansowanie aktywności, które wiążą się z niszczeniem ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia publicznego. Można to uczynić poprzez zmiany w regulacjach finansowych UE, które regulują w jaki sposób są wydawane pieniądze z budżetu UE. Zakaz finansowania tego typu aktywności w znaczny sposób przyczyni się do ujednolicenia przepisów w ramach UE.

Na stronie inicjatywy "Jeden z Nas" możemy przeczytać, że "jeżeli osiągniemy konsensus potwierdzony milionem lub więcej zebranych podpisów obywateli UE, mamy szansę na ustanowienie konkretnego standardu etycznego obowiązującego na terenie Unii i dotyczącego poszanowania godności każdego członka ludzkiej rodziny, bez względu na wiek (czy stopień rozwoju)". Upragnionym celem inicjatywy jest ustanowienie całkowitego zakazu tworzenia rozwiązań legislacyjnych w obszarze budżetu UE, których konsekwencją jest niszczenie ludzkiego życia.

Poparcie dla inicjatywy "Jeden z Nas" jest bardzo szerokie: Kościoły, politycy, posłowie do Parlamentu Europejskiego i liderzy społeczności oraz organizacji obywatelskich są zaangażowani we wspieranie inicjatywy na różne sposoby.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama