Program duszpasterski na rok 2013/14

Wraz z początkiem Adwentu, 1 grudnia br. rozpocznie się nowy program duszpasterski, którego hasło na rok 2013/14 brzmi: "Wierzę w Syna Bożego".

Będzie to pierwszy etap realizacji programu na lata 2013 – 2017, którego celem ma być przyjęcie i ożywienie osobistej wiary w Syna Bożego. Czteroletniemu programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce towarzyszy hasło: "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Projekt nowego programu dyskutowany był podczas obrad Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, 21 i 22 stycznia br. w Warszawie. Przewodniczył im abp Stanisław Gądecki.

Metropolita poznański zauważył, że program duszpasterski skoncentrowany wokół wiary w Chrystusa jest przede wszystkim pomocą w kształtowaniu autentycznej, pogłębionej wiary w obliczu "kryzysu obecnego czasu", który przejawia się w eliminacji Boga na coraz dalszy plan oraz redukcyjnego podejścia do człowieka. Zauważył, że w kolejnych epokach ludzkość coraz dalej odchodzi od harmonii między wiarą, rozumem i szacunkiem dla człowieka, jaka zbudowana została w Europie średniowiecznej. Każda z kolejnych epok zatracała coś z tej pełni, starając się zbudować stopniowo świat bez Boga, ograniczając pole działania dla Kościoła i redukując człowieka tylko do pewnych wymiarów jego egzystencji.

Odpowiedzią na ten kryzys - jak podkreślił abp Gądecki - jest Słowo Boże zawsze to samo, które w postaci kerygmatu dociera do każdego człowieka. Zawiera tez odpowiedź na najgłębsze bóle człowieczeństwa. O znaczeniu kerygmatu w przekazie wiary współczesnemu człowiekowi mówił bp Zbigniew Kiernikowski oraz liczni zaproszeni katechiści i duszpasterze.

Nowy program duszpasterski stanowić będzie również przygotowanie wiernych w Polsce do obchodów 1050-lecia chrztu, jakie przypadną w 2016 r.

Realizacja kolejnego, czteroletniego programu duszpasterskiego rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu 1 grudnia br. Hasło pierwszego roku brzmi: “Wierzę w Syna Bożego”. Projekt programu - przyjęty na spotkaniu Komisji ds. Duszpasterstwa przewiduje następujące priorytety na rok 2013/2014:

1. Słowo Boże – propagowanie Biblii jako Słowa Bożego, ukazywanie jej ważności w życiu chrześcijańskim oraz pogłębianie duchowości biblijnej,

2. Ewangelizację, a w jej ramach podjęcie różnorodnych działań preewangelizacyjnych i przeprowadzenie rekolekcji kerygmatycznych, oraz wsparcie wiernych, by mogli znaleźć swoje miejsce we wspólnotach,

3. Katechezę dorosłych przed chrztem dziecka – rozszerzenie i pogłębienie katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.

W ramach pierwszego bloku, poświęconego Słowu Bożemu – informuje ks. Stułkowski - zachęcać się będzie do różnorodnych działań popularyzujących znajomość Biblii, pogłębiających duchowość biblijną oraz do tworzenia parafialnych kręgów biblijnych. W programach homiletycznych i katechetycznych sugeruje się podjęcie następujących treści: "Pismo święte jako Słowo Boże, Bóg, który przychodzi przez Słowo, wiara w Jezusa Chrystusa, wybranie – powołanie, powołanie do bycia uczniem, do życia we wspólnocie". Propagowane też będzie Dzieło Biblijne. Zakłada się również aktywne włączenie tego stowarzyszenia w realizację programu. Ważnym momentem roku duszpasterskiego będzie uroczyste wręczenie Ewangelii św. Marka wiernym w każdej parafii co ma nastąpić w Niedzielę Biblijną.

"W ramach działań ewangelizacyjnych, w kontekście rozpowszechniającej się dechrystianizacji chcemy podjąć dzieło ewangelizacji, której szczególnym momentem byłyby rekolekcje kerygmatyczne" - powiedział ks. Stułkowski. Dodał, że schemat działań byłby następujący: "Preewangelizacja – rekolekcje kerygmatyczne – tworzenie wspólnot". A biorąc pod uwagę, że pierwszym, niezbędnym etapem działań ewangelizacyjnych jest formacja ewangelizatorów, proponuje się najpierw rekolekcje kerygmatyczne dla księży i katechetów, oraz osób pragnących włączyć się dzieło ewangelizacji.

Rekolekcje kerygmatyczne można podjąć w parafiach, jeśli byłaby taka możliwość - wyjaśnia sekretarz Komisji Duszpasterstwa. W następnych latach odbywałyby się one we wszystkich parafiach, po starannie podjętych działaniach preewangelizacyjnych. Proponuje się rekolekcje kerygmatyczne we Wielkim Poście, które mają swoje dopełnienie w Wigilii Paschalnej z centralnym punktem odnowy przymierza chrzcielnego.

Przygotowanie do rekolekcji kerygmatycznych rozpoczęłoby się poprzez m. in.: odwiedziny duszpasterskie, rozmowy, plakaty, ulotki, prasa, internet, sms… Adresatem działań preewangelizacyjnych byłyby nade wszystko osoby nie uczestniczące aktywnie w życiu Kościoła.

Sekretarz komisji duszpasterstwa zauważył, że bardzo pilną sprawą jest przygotowanie osób, które przeprowadzą działania ewangelizacyjne i rekolekcje kerygmatyczne. Dobrym wstępem do tego działania może być II Kongres Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się od 19 do 22 września 2013 r. w Warszawie. Także I Ogólnopolski Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich, który 14 i 15 września br. odbędzie się w Licheniu.

Ważnym priorytetem najbliższego roku duszpasterskiego ma być także przedchrzcielna katecheza rodziców i chrzestnych. Wynika to stąd, że działania pastoralne tego roku skierowane są głównie do osób dorosłych. Rozpoczynając katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem poprzez kolejne lata realizacji programu duszpasterskiego podjęto by działania aby wypracować całościową koncepcję katechezy dorosłych wokół sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz wprowadzać ją w praktykę parafii. Celem tegorocznych działań w tym zakresie winno być rozszerzenie i pogłębienie przygotowania rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka. Katechezy te mogliby prowadzić duszpasterze lub przygotowani świeccy katechiści.

Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski przewodniczy abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, a jej sekretarzem jest ks. Szymon Stułkowski. Członkami komisji są: bp Edward Dajczak, bp Zdzisław Fortuniak, abp Henryk Hoser, bp Zbigniew Kiernikowski, bp Marek Mendyk, bp Andrzej Siemieniewski i bp Wiesław Śmigiel, a konsultorami: o. Grzegorz Bartosik OFMConv, ks. Bogusław Drożdż, ks. Bronisław Mierzwiński, ks. Maciej Ostrowski, ks. Krystian Piechaczek, ks. Paweł Płatek, ks. Edward Staniek.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama