Rozpoczyna się Tydzień Ekumeniczny

Pod hasłem "Czego Bóg od nas oczekuje?" inspirowanym tekstem z Księgi Proroka Micheasza (6,8) od dziś do 25 stycznia obchodzony będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność chrześcijan. Materiały do tegorocznych obchodów przygotowali chrześcijanie z Indii, którzy zwracają uwagę m.in. na ogromną niesprawiedliwość społeczną w ich kraju. 80 proc. indyjskich chrześcijan stanowią dalici - to w języku hindi oznacza „uciśnieni”.

W trakcie Tygodnia, w świątyniach różnych wyznań w całym kraju odbywać się będzie wspólne nabożeństwo ekumeniczne w świątyni jednego z siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) oraz w świątyniach Kościoła rzymskokatolickiego.

Tegoroczne modlitwy przebiegają pod hasłem "Czego Bóg od nas oczekuje?" inspirowanym tekstem z Księgi Proroka Micheasza (6,8).

Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów.

Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych jest gościnna wymiana kaznodziejów. Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez PRE i Kościół rzymskokatolicki, na nabożeństwa należy zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów, lecz również zachęcać wiernych własnego Kościoła do udziału w nabożeństwach w świątyniach i kaplicach Kościołów innej tradycji.

W Warszawie centralne nabożeństwo z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się w niedzielę, 20 stycznia o godz. 18.00 w katedrze pw. św. Floriana i św. Michała Archanioła na Pradze. Podczas Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera kazanie wygłosi prawosławny abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Materiały na tegoroczny Tydzień Ekumeniczny przygotowali chrześcijanie z Indii. Podczas przygotowań zdecydowano, że w kontekście wielkiej niesprawiedliwości w stosunku do dalitów poszukiwania widzialnej jedności chrześcijan, tak w Indiach jak i w Kościele, nie można oddzielać od przeciwstawiania się systemowi kastowemu i od zaakcentowania wkładu, jaki ci najbiedniejsi z biednych wnieśli w dzieło jedności.

Zwraca się uwagę, że 80 proc. indyjskich chrześcijan stanowią dalici lub ich potomkowie, to znaczy najuboższa grupa społeczna Indii. Dalici w języku hindi oznacza „uciśnieni”.

Pomimo znacznego postępu dialogu w XX w. Kościoły w Indiach wciąż pozostają podzielone. Źródłem podziałów są różnice doktrynalne przejęte od Kościołów europejskich prowadzących na tych terenach działalność misyjną.

Wewnętrznym podziałom Kościołów indyjskich sprzyja także system kastowy, który obok apartheidu, rasizmu i nacjonalizmu, stanowi wielkie wyzwanie dla jedności chrześcijan w Indiach i dla moralnego świadectwa Kościoła jako jednego ciała Chrystusa. "System kastowy jest więc drażliwym zagadnieniem doktrynalnym" - zawraca się uwagę w opracowaniu przygotowanym przez PRE i Kościół rzymskokatolicki.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra (18 stycznia – niegdyś w rzymskim kalendarzu święto katedry Apostoła), a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto jego nawrócenia), co miało mieć symboliczne znaczenie.

Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane przez Światowa Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania jedności Chrześcijan odbywają się od 1968 r.

Od kilkudziesięciu lat poszczególne kraje przygotowują projekt wyjściowy obchodów Tygodnia ekumenicznego, który potem jest zatwierdzany przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów.

W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i Kościół rzymskokatolicki.

W skład PRE, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| EKUMENIZM

Reklama

Reklama