Papież o obliczu Boga

O Chrystusie, który jest zarazem Pośrednikiem i Pełnią całego Objawienia mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej 16 stycznia w Watykanie. Papież kontynuował cykl katechez związanych z obchodzonym obecnie Rokiem Wiary.

W auli Pawła VI zgromadziło się według danych Prefektury Domu Papieskiego około 6 tys. wiernych.

Benedykt XVI nawiązał do nauki II Soboru Watykańskiego, który w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym "Dei Verbum" mówi, że najgłębsza prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka jaśnieje nam „w Chrystusie, który jest zarazem Pośrednikiem i Pełnią całego Objawienia” (n. 2). Przypomniał, iż już w Starym Testamencie mowa jest o pośrednikach, jak Mojżesz, prorocy, sędziowie, którzy przekazują ludowi Izraela wolę Bożą, przypominając o konieczności wierności przymierzu i utrzymującymi żywe oczekiwanie pełnej i ostatecznej realizacji Bożych obietnic. Jednakże swój szczyt i pełnię objawienie Boże osiąga w Bożym Narodzeniu, kiedy w Jezusie z Nazaretu Bóg nawiedza swój lud. Jezus objawia nam oblicze Boga.

Z kolei Ojciec Święty poświęcił swą refleksję kwestii „objawiania oblicza Boga”. Mówi już o tym Stary Testament, który choć odrzucał możliwość tworzenia obrazów Boga, to jednak stwierdzał, że Bóg posiada oblicze, że można się do Niego zwracać po imieniu i nawiązać relację. „Historia zbawienia jest historią tej relacji Boga, który stopniowo objawia się człowiekowi, który pozwala poznać swoje oblicze” - powiedział papież. Zaznaczył, że w perspektywie Starego testamentu z jednej strony, istnieje dialog twarzą w twarz, jak między przyjaciółmi, ale z drugiej nie jest możliwe, aby w tym życiu oglądać oblicze Boga, który pozostaje ukryty: widzenie jest ograniczone. „W końcu za Bogiem można jedynie iść, widząc Go z tyłu” - zauważył Benedykt XVI. Podkreślił, że jednakże wraz z Wcieleniem zachodzi coś zupełnie nowego: w obliczu Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem można widzieć oblicze Boga. W Nim wypełnia się droga objawienia Boga rozpoczęta wraz z powołaniem Abrahama. On jest pełnią tego objawienia, gdyż jest Synem Boga, a zarazem „Pośrednikiem i Pełnią całego objawienia”, powiedział nam wszystko o Ojcu.

Następnie Ojciec Święty przeszedł do zagadnienia pośrednictwa między Bogiem a człowiekiem. Zaznaczył, że swoją pełnię znajduje ono również w Jezusie z Nazaretu. W Nim widzimy i spotkamy Ojca; w Nim możemy przyzywać Boga jako „Abbà, Ojcze”; w Nim jest nam dane zbawienie. Na Niego, na spotkanie z Nim powinna być ukierunkowana cała nasza egzystencja. „Centralne w niej miejsce powinna mieć także miłość bliźniego, ta miłość, która w świetle krzyża pozwala nam rozpoznać oblicze Jezusa w ubogim, słabym, cierpiącym. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy prawdziwe oblicze Jezusa staje się nam bliskie w słuchaniu Jego Słowa, a zwłaszcza w tajemnicy Eucharystii. Dla nas Eucharystia jest wielką szkołą, w której uczymy się dostrzegania oblicza Boga, wkraczamy w bezpośrednią relację z Nim a równocześnie uczymy się kierowania spojrzenia ku ostatecznemu wydarzeniu dziejów, kiedy nasyci nas On światłem swego oblicza. Na ziemi zmierzamy ku tej pełni, oczekując, że zrealizuje się Królestwo Boże” - powiedział Benedykt XVI.

Oto słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI po polsku: „Witam polskich pielgrzymów. Dziś zwracamy swe myśli ku Temu, który jest pośrednikiem i pełnią Bożego Objawienia. W Jezusie z Nazaretu Bóg nawiedza swój lud, posyłając swego Jednorodzonego Syna, który stał się człowiekiem. Jezus nie tylko mówi o Bogu, ale objawia Jego oblicze. Wpatrzeni w nie każdego dnia, zmierzajmy ku tej pełni, oczekując realizacji Królestwa Bożego. Niech Bóg wam błogosławi!”

Papież o obliczu Boga   PAP/EPA/VINCENZO PINTO

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BENEDYKT XVI

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama