Benedykt XVI wdzięczny policji

Do pogłębiania wiary, szczególnie w roku jej poświęconym, zachęcił Papież pracowników inspektoratu włoskiej policji przy Watykanie, których przyjął tradycyjnie na początku nowego roku.

Wyraził im wdzięczność za służbę na placu św. Piotra i na terenach bezpośrednio graniczących z Państwem Watykańskim. 

„Szczególnie mam na myśli waszą pracę podczas zebrań wiernych i pielgrzymów, którzy przybywają z całego świata, by spotkać się z Następcą Piotra i odwiedzić grób Księcia Apostołów, jak też modlić się na grobach moich czcigodnych poprzedników, zwłaszcza bł. Jana Pawła II – mówił Benedykt XVI. – Wasze obowiązki rozciągają się też przy okazji moich wizyt pasterskich na Rzym, a moich podróży apostolskich na Włochy. Serdecznie życzę, by ten wasz trud, pełniony nierzadko z poświęceniem i narażeniem na niebezpieczeństwa, ożywiała zawsze silna wiara chrześcijańska. Jest ona niewątpliwie najcenniejszym powierzonym wam przez wasze rodziny skarbem i wartością duchową, a wy zaś macie ją przekazywać swym dzieciom. Rok Wiary, przeżywany przez cały Kościół, jest również dla was okazją, by powrócić do orędzia Ewangelii i wprowadzić je głębiej do swego sumienia i do codziennego życia, dając odważnie świadectwo miłości Boga w każdym środowisku, także w waszej pracy”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama