10-lecie Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka

„Dla człowieka ważne jest to, co materialne, ale nie mniej ważne duchowe bogactwo” – mówił w sobotę metropolita katowicki abp Wiktor Skworc do uczestników spotkania z okazji dziesięciolecia Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka, które odbyło się w parafii mariackiej w Katowicach.

Bł. Ks. Emil Szramek był proboszczem tej parafii. Spotkanie odbyło się w przeddzień 71. rocznicy jego męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym w Dachau.

W spotkaniu wzięli udział aktualni oraz byli stypendyści. Zwracając się do nich metropolita katowicki zaapelował, by złożyli Jezusowi w darze "złoto istnienia, to znaczy wolność naśladowania Go z miłości, kadzidło gorącej modlitwy, ku czci Jego chwały oraz mirrę, czyli pełne wdzięczności uczucie ku Niemu".

„Oddajcie cześć jedynemu, prawdziwemu Bogu, przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Kiedy oddacie Mu swe życie, On pokaże wam, która drogą iść, byście byli szczęśliwi. Bo dla człowieka ważne jest to, co materialne, ale nie mniej ważne duchowe bogactwo” – powiedział abp Skworc. Zwrócił uwagę, że zarówno w czasach bł. ks. Szramka, jak i współcześnie, nie brak fałszywych bogów oraz fałszowania dróg i celów ludzkiego życia.

Metropolita katowicki mówił również o głosie powołania do życia kapłańskiego lub konsekrowanego, który może oznaczać zmianę życiowych planów.

Nawiązując do jutrzejszego święta Chrztu Pańskiego abp Skworc dał stypendystom swoiste „zadanie domowe”, polegające na ustaleniu daty własnego chrztu.

Stypendia im. Bł. Ks. Emila Szramka otrzymało dotychczas 618 uczniów. Otrzymuje je zdolna młodzież pochodząca z ubogich rodzin. Celem funduszu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Stypendyści w czasie wakacji odbywają kilkudniowe spotkanie formacyjne.

Bł. ks. Emil Szramek był w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej proboszczem parafii mariackiej w Katowicach. Znany był jako żarliwy duszpasterz, gorliwy patriota, działacz społeczny i narodowy w okresie Powstań Śląskich i Plebiscytu, badacz historii i kultury Śląska, mecenas sztuki, budowniczy katowickiej katedry.

Zginął męczeńską śmiercią 13 stycznia 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau. Beatyfikował go papież Jan Paweł II w 1999 r. jako jednego ze 108 polskich męczenników II wojny światowej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama