Czy wiesz, że masz udział w bóstwie Jezusa?

Wcielenie Syna Bożego było przedmiotem papieskiej katechezy podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Benedykt XVI zebrał w niej różne teologiczne i egzystencjalne elementy tej tajemnicy, istotne dla życia chrześcijańskiego. Tak środową katechezę streszczono po polsku:

„Bracia i siostry, w kontekście przeżywanych świąt Papież przypomniał dzisiaj nauczanie Kościoła o tajemnicy Wcielenia. Syn Boży, w czasie ustalonym przez Boga, przyjął naturę ludzką, by wypełnić Boży plan zbawienia człowieka. Jezus Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, ma ludzki rozum i wolę, doskonale zgodne i podporządkowane Jego Boskiemu rozumowi i woli (KKK, 482). Sobór Watykański II podkreślił, że «Syn Boży… ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, kochał ludzkim sercem. Stał się jednym z nas, podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu». Tajemnica Wcielenia uświadamia nam, że Syn Boży jest szczególnym Darem dla każdego z nas. Przyjął nasze człowieczeństwo, aby obdarzyć nas swoim bóstwem. Wzrastał jako człowiek w konkretnej rodzinie, miał przyjaciół, ustanowił Apostołów, aby kontynuowali Jego misję, oddał za ludzi swe życie na krzyżu. Ojcowie Kościoła określali Go mianem «drugiego Adama». Jezus, Wcielone Słowo Ojca, «w objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi, odsłania przed nim jego najwyższe powołanie» (KKK, 359). Swoim narodzeniem w ludzkim ciele dał odpowiedź na pytanie: «Kim jest człowiek?», wskazał co jest celem życia człowieka, jak trzeba żyć. Otwórzmy się na działanie Jego łaski”.

Benedykt XVI zwrócił uwagę na absolutną wyjątkowość i nowość faktu, że Bóg stał się człowiekiem, dokonując ze swej strony aktu uniżenia, a z drugiej czyniąc stworzenie swoim prawdziwym dzieckiem. Jest to niezwykły dar, który swój skromny wyraz znajduje też w obdarowywaniu się nawzajem na Boże Narodzenie.

„W naszym dawaniu nie jest ważne, czy nasz prezent jest mniej czy bardziej drogi – mówił Papież. – Ten, kto nie potrafi dać trochę siebie, zawsze daje zbyt mało. Wręcz przeciwnie, niekiedy usiłuje się zastąpić serce i trud daru z samego siebie pieniądzem, rzeczami materialnymi. Tajemnica Wcielenia wskazuje, że Bóg tak nie uczynił: nie dał byle czego, ale dał siebie samego w swoim Jednorodzonym Synu. Znajdujemy tu wzór naszego dawania, aby nasze relacje, zwłaszcza te najważniejsze, zawsze kierowały się bezinteresownością i miłością”.

Wśród papieskich pozdrowień w różnych językach nie zabrakło słowa do Polaków. Słuchaj Papieża po polsku:

„Witam serdecznie przybyłych na audiencję Polaków. Boże Narodzenie i Objawienie Pańskie pomagają nam zrozumieć tajemnicę Boga, który «dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba». W Słowie, które stało się człowiekiem, w narodzonym Dzieciątku Jezus Bóg objawił nam swoją dobroć i miłość. Odpowiedzmy na nie głęboką wiarą, naszą miłością, oddaniem się Bogu i pełnieniem na co dzień Jego woli. Z serca wam błogosławię”.

Temat Wcielenia jako daru Boga znalazł się także na papieskim Twitterze. Oto kolejny wpis: „Naśladując przykład Chrystusa, uczmy się stawać całkowitym darem. Kto nie potrafi darować siebie samego, daje wciąż zbyt mało”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama