Katowice: Msza św. z okazji 85-lecia Radia Katowice

„Radio pozostaje niewątpliwie ważnym środkiem formowania człowieka, poprzez rzetelną informację, ciekawą publicystykę, dobre programy religijne i czas mądrej rozrywki. Umożliwia ono budowanie szczególnej więzi pomiędzy słuchaczami, przypomina o wielu istotnych płaszczyznach życia, w które włączeni jesteśmy jako wspólnota obywatelska” – powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc 2 grudnia br. podczas Mszy św. w katedrze Chrystusa Króla z okazji 85. rocznicy powstania Radia Katowice. Msza była transmitowana na falach tej rozgłośni.

Nawiązując do przypadającej tego dnia pierwszej niedzieli Adwentu metropolita katowicki stwierdził, że czujność i gotowość, to nie bierne trwanie, nie czekanie na Godota, który nigdy nie przyjdzie, ale czynne włączanie się w pomnażanie dobra, które czyni nasz świat bardziej Bożym i bardziej ludzkim. „Radia Katowice bez wątpienia miało i ma ambicje, by obdarzać świat tym, co dobre i prawe” – powiedział.

Abp Skworc przypomniał, że słowo „radio” wywodzi się od łacińskiego terminu oznaczającego promieniowanie. „Ta językowa okoliczność pozwala nam stworzyć metaforę, w której radio – szczególnie takie, które pragnie pełnić istotną misję społeczną i kulturotwórczą – staje się ośrodkiem promieniowania prawdy, wzajemnego szacunku i pokoju” – mówił kaznodzieja. Podkreślił, że dziś, gdy środki społecznego przekazu, w tym również radio, wpływają zasadniczo nie tylko na to, jak ludzie myślą, ale także o czym myślą, można mieć nadzieję, że wielki, zbiorowy, trwający już od 85 lat, wysiłek wszystkich współtworzących „Radio Katowice”, przełoży się na obfite dobro poszczególnych mieszkańców i całej społeczności Śląskiej Ojcowizny.

„Radio pozostaje niewątpliwie ważnym środkiem formowania człowieka, poprzez rzetelną informację, ciekawą publicystykę, dobre programy religijne i czas mądrej rozrywki. Umożliwia ono budowanie szczególnej więzi pomiędzy słuchaczami, przypomina o wielu istotnych płaszczyznach życia, w które włączeni jesteśmy jako wspólnota obywatelska” – powiedział metropolita katowicki i życzył wszystkim aktualnym pracownikom Radia Katowice, by nigdy nie zabrakło im zapału i determinacji do twórczego angażowania się w istotne zjawiska społeczne, kulturowe i polityczne regionu. „Niech pozostanie radiem misyjnym. Niech cieszy się naszym poparciem, także poprzez radiowy abonament” – powiedział abp Skworc.

Polskie Radio Katowice jest największą publiczną rozgłośnią regionalną w Polsce. Obejmuje swym zasięgiem całe województwo śląskie i znaczną część województw ościennych oraz część terenów Czech i Słowacji. Posiada redakcje w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej, Zawierciu i Gliwicach. Stacja ma własne studio nagraniowe dla muzyków oraz salę, w której odbywają się koncerty. Siedziba radia znajduje się od 75 lat w Katowicach przy ul. Ligonia 29.

Radio Katowice rozpoczęło nadawanie 4 grudnia 1927 roku. Pierwszą nadaną przez nie audycją była Msza św.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| ABP SKWORC, MEDIA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg