Agresja wobec Kościoła i rodziny

Narastająca agresja wobec Kościoła katolickiego i wobec przesłania, jakie niesie Chrystus, idzie równolegle z agresją skierowaną przeciwko rodzinie - powiedział abp Henryk Hoser otwierając 25 listopada siódmy w diecezji warszawsko-praskiej Ośrodek Formacji Rodziny w Jabłonnie. "Nie zapominajmy, że rodzina złożona z ojca, matki i dziecka jest na ziemi ikoną Trójcy Świętej, a więc jest taką strukturą miłości, bez której świat zamiera" - dodał.

W homilii, nawiązując do obchodzonej tego dnia uroczystości Chrystusa Króla, abp Hoser zwrócił uwagę, że Królowanie Jezusa Chrystusa nie ma nic wspólnego z ludzkim, ziemskim pojęciem sprawowania władzy. - Jest ono wieczne i niezniszczalne. Nie można go wskazać palcem tu czy tam, ponieważ istnieje w ludzkich sercach. Jest to bowiem Królestwo prawdy, pokoju, i sprawiedliwości - tłumaczył. - Choć nie jest ono z tego świata, to możemy w nim uczestniczyć przyjmując Jego prawa. A najpełniejszym i uprzywilejowanym momentem spotkania z Jezusem Królem jest każda Msza św. - zauważył kaznodzieja.

- Bóg pragnie również, aby nasze ziemskie życie układało się według prawa Królestwa Niebieskiego - zauważył abp Hoser podkreślając, że człowiek bez Boga nie jest w stanie sam siebie zrozumieć, stąd jego zagubienie. - Coraz więcej ludzi nam współczesnych nie wie po co i dlaczego żyje, a im bardziej poszukują na własną rękę odcinając się od Boga, tym bardziej błądzą - zauważył.

Zdaniem biskupa warszawsko-praskiego, Jezus oczekuje od nas, abyśmy byli aktywnymi głosicielami Jego Królestwa. - Każdy z nas ma być wierny swojej wierze. Mamy jej strzec, ją rozwijać, ożywiać i rozkrzewiać, ponieważ wiara, która się nie przekłada na życie, czyli jest nieobecna w naszych decyzjach, postanowieniach i działaniach jest wiarą martwą - stwierdził abp Hoser.

- Niech otwarcie kolejnego Parafialnego Ośrodka Formacji Rodziny będzie dla nas okazją do wyjścia z letargu i podjęcia troski o nasze ogniska domowe - zaapelował arcybiskup. Zwrócił uwagę, że narastająca agresja wobec Kościoła katolickiego i wobec przesłania, jakie niesie Chrystus, idzie równolegle z agresją skierowaną przeciwko rodzinie.

- Uważa się ją jako instytucję, która generuje przemoc, deformuje sumienia, źle wychowuje w związku z czym proponuje się nowe formy życia rodzinnego, takie jak małżeństwa homoseksualne, które z rodziną nie mają nic wspólnego - podkreślił abp Hoser przestrzegając, że ta swoista zamiana wiary na ideologię, jeszcze bardzie prowadzi człowieka na manowce. - Nie zapominajmy, że rodzina złożona z ojca, matki i dziecka jest na ziemi ikoną Trójcy Świętej, a więc jest taką strukturą miłości, bez której świat zamiera - przypomniał. Zachęcał jednocześnie do korzystania z nowo otwartego Parafialnego Ośrodka Formacji Rodziny. - Dobra nowina o rodzinie musi dotrzeć do każdego dlatego też zapraszamy do tego miejsca zarówno młode małżeństwa, jak i osoby z dużym stażem - zachęcał bp warszawsko-praski.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama