Kongres o męczeństwie chrześcijan

Uczestnicy dowiedzą się o prześladowaniach, jakie cierpią dzisiaj chrześcijanie w różnych krajach świata.

„Prześladowanie i męczeństwo z powodu wiary i zaangażowania na rzecz Ewangelii”. Pod takim hasłem obradują w Granadzie w Hiszpanii uczestnicy IX Międzynarodowego Kongresu Trynitarskiego. Bierze w nim udział kard. Peter Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”.

Wolność religijna należy do podstawowych praw człowieka i jest drogą do pokoju. „Należy w istotny sposób do godności osoby ludzkiej i to nie tylko dla chrześcijan, ale dla całej ludzkości, ponieważ ta wolność daje prawo każdemu człowiekowi do szukania Boga według własnych możliwości i w jedności z braćmi” – powiedział gość z Watykanu. „Wolność religijna jest ściśle związana z wolnością sumienia”, której wyrazem jest m. in. swoboda kultu i wyznawania własnej religii. Nie powinna być ona chroniona prawnie tylko jako “wolność jednostki”, ograniczana do “życia prywatnego”, ponieważ ma “wymiar zewnętrzny, publiczny”. Kto dąży do wolności religijnej i ją chroni, staje się „budowniczym pokoju” w naszym świecie – podkreślił przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”.

Uczestnicy kongresu mogą zapoznać się z prześladowaniami, jakie cierpią dzisiaj chrześcijanie w różnych krajach świata, m. in. w Pakistanie, Egipcie czy Sudanie. Oprócz konferencji program przewiduje szereg świadectw osób, które cierpią prześladowanie z powodu swojej wiary w Jezusa.

Kongres został zorganizowany przez Zakon Trynitarzy przy współpracy Fakultetu Teologicznego w Granadzie.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama