Abp Müller o ateizmie i metafizyce

Tzw. ateizm naukowy łatwo przechodzi w ideologiczną wizję świata, a następnie polityczno-totalitarny program całkowitego odczłowieczenia.

Ostrzegł przed tym abp Gerhard Müller podczas zorganizowanego w Rzymie (8-10 listopada) pod patronatem Kongregacji Edukacji Katolickiej V Światowego Kongresu Metafizyki.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zwrócił uwagę, że współczesny ateizm wpisuje się w trwający od XVII wieku proces dechrystianizacji Zachodu. Nie oferuje on zresztą niczego nowego w tej materii, czego by nie znano już cztery wieki temu, choć często szermuje argumentem naukowości. Z kolei operowanie pseudonaukową propagandą o rzekomo organicznych uwarunkowaniach religijności, a więc ukazywanie wiary jako rodzaju patologii niebezpiecznie zbliża tzw. nowy ateizm do całkiem znanych zbrodniczych ideologii XX wieku.

Abp Müller wskazał w tym kontekście metafizykę jako realistyczne wyjście z odwiecznego sporu intelektualnego między racjonalizmem a empiryzmem. Chodzi o dostrzeżenie w człowieku istoty otwartej na transcendencję, która w relacji z Bogiem odnajduje pokój, poszukując prawdy i dobra.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama