Benedykt XVI: Liturgię sprawujemy dla Boga, nie dla siebie

Na znaczenie liturgii jako szkoły otwartości na autentyczną, modlitewną relację z Bogiem oraz powszechność Kościoła zwrócił uwagę Benedykt XVI podczas dzisiejszej (3 października) audiencji ogólnej.

Ojciec Święty podkreślił, że życie modlitwy polega na „byciu stale w obecności Boga i świadomości tego faktu, na życiu w relacji z Bogiem, tak, jak przeżywa się zwyczajne relacje naszego życia”.

TŁUMACZENIE:

„Chrześcijanin odkrywa swoją prawdziwą tożsamość w Chrystusie, ‘pierworodnym wobec każdego stworzenia’. Utożsamiając się z Nim, będąc z Nim jedno odkrywam moją osobistą tożsamość - prawdziwego dziecka, które spogląda na Boga jako na Ojca pełnego miłości.”

Benedykt XVI podkreślił, że Chrystusa odkrywamy, poznajemy jako żywą osobę w Kościele, z którym jest On związany w sposób nierozerwalny, zaś modlenie się oznacza wznoszenie się do poziomu Boga, poprzez niezbędne stopniowe przekształcenie naszego istnienia.

TŁUMACZENIE:

„W ten sposób uczestnicząc w liturgii przyswajamy język Matki Kościoła, uczymy się nim i przez niego mówić. Oczywiście dzieje się to stopniowo, krok po kroku. Muszę coraz bardziej zanurzać się w słowa Kościoła, z moją modlitwą, życiem, cierpieniem, radością, z moją myślą. Jest to droga, która przekształca.”

Jednocześnie papież przypomniał, że liturgia nie jest wspomnieniem minionych wydarzeń, ale jest żywą obecnością tajemnicy paschalnej Chrystusa, która przekracza i jednoczy czasy i przestrzenie.

TŁUMACZENIE:

"Kiedy w refleksji na temat liturgii koncentrujemy naszą uwagę jedynie na tym, jak uczynić ją pociągającą, interesującą i piękną, grozi nam zapomnienie o tym, co istotne: liturgię sprawuje się dla Boga, a nie dla nas samych, jest ona Jego dziełem.”

Benedykt XVI zachęcał, by każdego dnia uczyć się przeżywania świętej liturgii, a zwłaszcza celebracji eucharystycznej, modląc się w „my” Kościoła, który spogląda nie na samego siebie, lecz na Boga, czując się jednocześnie częścią Kościoła żyjącego wszystkich miejsc i wszystkich czasów.

Ojciec Święty prosił tez o modlitwę w intencji rozpoczynającego się Roku Wiary i Synodu Biskupów poświęconego nowej ewangelizacji. Papież przypomniał, że jutro udaje się do Loreto i będzie pielgrzymował śladami bł. Jana XXIII, który przed 50-ciu laty modlił się tam na tydzień przed rozpoczęciem II Soboru Watykańskiego.

TŁUMACZENIE:

„Proszę, abyście włączyli się w moją modlitwę, zawierzając Matce Bożej ważne wydarzenia kościelne, które niebawem będziemy przeżywali - Rok Wiary i Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji. Niech Najświętsza Panna towarzyszy Kościołowi w jego misji głoszenia Ewangelii ludziom naszych czasów”.

Benedykt XVI pozdrowił też kapłanów i wiernych Polskiej Misji Katolickiej z całych Niemiec, którzy przybyli w pielgrzymce dziękczynnej za pontyfikat i beatyfikację Jana Pawła II. W wygłoszonej wcześniej katechezie papież zwrócił uwagę na znaczenie liturgii jako szkoły otwartości na autentyczną, modlitewną relację z Bogiem oraz powszechność Kościoła.

Wśród pielgrzymów z Polski uczestniczących w dzisiejszej audiencji ogólnej na pl. św. Piotra był m. in. abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Chorych, jak również wierni z Częstochowy, czy Zgorzelca.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama