Rodzice mają prawo

Rodzice powinni mieć prawne gwarancje na decydowanie o światopoglądzie i stylu życia przekazywanym swoim dzieciom. Tak uważa oficjalny przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego ks. Wsiewołod Czaplin.

Pogląd swój wyraził on na posiedzeniu okrągłego stołu w Dumie Państwowej. Spotkanie dotyczyło udoskonalania prawa o wychowaniu i opiece nad niepełnoletnimi.

Ks. Czaplin stwierdził, że przestępstwa wobec dzieci w rodzinie stanowią margines. Dlatego prawo chroniące dzieci powinno dotyczyć tylko tych rodzin, gdzie jest ono naruszane, a nie pozwalać państwu lub społeczeństwu na mieszanie się w sprawy wychowawcze każdej rodziny. Duchowny wyraził przekonanie, że rodzice mają bezdyskusyjne prawo decydować o światopoglądzie i stylu życia wpajanym swoim dzieciom. Jego zdaniem jest to zgodne z wymogami tak prawa międzynarodowego jak rosyjskiego i żaden urzędnik państwowy, społeczeństwo, czy szkoła nie mogą mieszać się w sprawy wychowawcze rodzin. W chwili obecnej, zdaniem oficjalnego przedstawiciela patriarchatu moskiewskiego, przede wszystkim należy zadbać o prawa wychowawcze rodziców, a nie przeszkadzać im w wychowaniu dzieci pod pozorem ochrony praw dziecka.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama