Ewangelizuje tylko ten, kto spotkał Jezusa

Za sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim zauważył, że „zasadą działania ewangelizacji jest uczestnictwo a nie organizacja”. – Sekularyzm w świecie nie jest motywem ewangelizacji. Właściwym motywem jest dzielenie się wiarą - podkreślił bp Ryś.

O tym, że wszystko co Kościół robi jest ewangelizacją a sercem wszelkich działań ewangelizacyjnych jest głoszenie Osoby Jezusa Chrystusa, przypomniał dziś bp Grzegorz Ryś, członek Komisji Duchowieństwa KEP. W Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie obraduje Sekcja Stałej Formacji Kapłańskiej Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski.

Za Pawłem VI i Benedyktem XVI biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej przypomniał, że ewangelizacja ma trzy zasadnicze obszary: misje, duszpasterstwo parafialne i nową ewangelizację. - Ewangelizacja jest głoszeniem Osoby Jezusa. Wszystkie inne działania np. w sferze kultury i mediów to preewangelizacja - mówił bp Ryś.

Prelegent przypomniał również podstawowe narzędzia ewangelizacji: świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego, słowo, liturgia, religijność ludowa, sztuka, nauka, media i małe wspólnoty. – Wiara w Kościele opiera się na trzech elementach: słowo, sakramenty i wspólnota - zaznaczył bp Ryś.

Do tematu nowej ewangelizacji nawiązał również ks. Marian Królikowski, konsultor Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. "Bardzo ważne jest pytanie Jezusa, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Chodzi o to zatem w Nowej Ewangelizacji, by zachować wiarę, by ona nie wygasła” - pokreślił.

Tematem obrad Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski jest: „Kapłan – wierzący ewangelizator”.

Sekcja Stałej Formacji Kapłańskiej (SSFK) istnieje przy Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski od 9 lat. Jej celem jest wymiana doświadczeń i wspieranie się w realizowaniu programów formacji stałej duchowieństwa w poszczególnych diecezjach, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski.

Sekcja wydaje biuletyn pt. "Formatio Permanens". Spotkania Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej Komisji Duchowieństwa odbywają się raz w roku.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama