„Przybywam jako pielgrzym pokoju"

Podczas ceremonii powitania na lotnisku w Bejrucie papież podkreślił, że jego wizyta to odpowiedź na zaproszenie od katolickich patriarchów i biskupów Libanu, jak również prezydenta kraju.

Podczas ceremonii powitania na lotnisku w Bejrucie papież podkreślił, że jego wizyta to odpowiedź na zaproszenie od katolickich patriarchów i biskupów Libanu, jak również prezydenta kraju.

TŁUMACZENIE:

„Innym powodem mojej wizyty jest podpisanie i przekazanie posynodalnej adhortacji apostolskiej Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu, „Ecclesia in Medio Oriente”. Jest to ważne wydarzenie kościelne.”

Benedykt XVI wyraził uznanie dla libańskiego modelu współżycia i współpracy różnych grup wyznaniowych. Podkreślił, że równowaga ta jest bardzo krucha i dlatego trzeba okazać prawdziwy umiar i wielką mądrość.

TŁUMACZENIE:

„Nie zapominam o wydarzeniach smutnych i bolesnych, które dotykały przez szereg lat wasz piękny kraj. Dobre wzajemne współżycie wszystkich Libańczyków powinno ukazać całemu Bliskiemu Wschodowi i reszcie świata, że w obrębie jednego kraju możliwa jest współpraca różnych Kościołów, będących częścią jednego Kościoła katolickiego, w duchu braterskiej komunii z innymi chrześcijanami, a jednocześnie współżycie i nacechowany szacunkiem dialog między chrześcijanami a ich braćmi wyznającymi inne religie.”

Ojciec Święty zaznaczył, że przybywa do Libanu jako pielgrzym pokoju, przyjaciel Boga i jako przyjaciel ludzi.

TŁUMACZENIE:
„Przybywam dziś nie tylko do waszej ojczyzny, ale także symbolicznie do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu, jako pielgrzym pokoju, jako przyjaciel Boga i jako przyjaciel wszystkich mieszkańców wszystkich krajów regionu, niezależnie od ich przynależności narodowej i religijnej.”

Benedykt XVI zapewnił również, że radości i troski Libańczyków są nieustannie obecne w jego modlitwie oraz, że pamięta szczególnie o wszystkich cierpiących w tym regionie świata.

Ojciec Święty będzie przebywał w Libanie do najbliższej niedzieli, 16 września. W czasie trzydniowej wizyty spotka się m.in. z przywódcami wspólnoty muzułmańskiej, patriarchami Libanu, jak również młodzieżą.

Najważniejszym punktem pielgrzymki będzie jednak podpisanie i przekazanie posynodalnej adhortacji apostolskiej dla Bliskiego Wschodu.

„Przybywam jako pielgrzym pokoju"   PAP/EPA/TELENEWS Papież w drodze do samolotu

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama